Nieuws

Studieavond ‘Bevrijdingspastoraat’

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Bijbel,Gemeente

Misschien hebt u er wel eens van gehoord, het woord ‘bevrijdingspastoraat’. Het woord ‘occultisme’ zal u ook niet onbekend zijn.

Wie de Bijbel openslaat in het Nieuwe Testament en de weg van Jezus volgt door de Evangeliën heen, die leest met een zekere regelmaat over de ontmoeting van onze Heer met mensen die ‘bezeten’ zijn van onreine geesten. En het bleef nooit bij een ontmoeting alleen; als het kwaad de Goede ontmoet, moet het vluchten zoals duisternis voor Licht vlucht. Bezeten mensen worden bevrijd!

We kennen die geschiedenissen; ze horen helemaal bij de geschiedenis van Jezus in de tijd dat Hij in levende lijve onder ons werkzaam was. Maar dat was toen. En nu? Bestaat dat nog steeds, dat mensen ‘bezeten’ zijn? Waardoor dan? Hoe merk je dat dan? Hoe gaan we daarmee om? Is daar wat aan te doen? Vragen en nog eens vragen. En al die vragen brengen ons bij begrippen als ‘occultisme’ en ‘bevrijdingspastoraat’. In het bevrijdingspastoraat gaat het om bevrijding van mensen die – zoals dat genoemd wordt – occult belast zijn. Zelf heb ik een aantal jaren werkzaam mogen zijn in deze bijzondere vorm van pastoraat en heb daarin heel bijzondere ervaring mogen opdoen.

De kerkenraad van Wijk Zuid wil hierover doordenken, met in het achterhoofd de vraag of en hoe het bevrijdingspastoraat een plaats kan krijgen in onze gemeente. Het mooiste zou zijn als dit gemeente breed, dus door alle wijken, gedragen zal worden. Daar zullen we later gesprekken over aangaan. Maar we beginnen met een studieavond over het bevrijdingspastoraat. Die avond is voor alle gemeenteleden van alle wijken en andere geïnteresseerden. Kortom: voor iedereen die daar interesse in heeft, iets over wil horen en leren.

De studiebijeenkomst zal worden gehouden op donderdagavond 21 november, 20.00 uur in de Aakerk en zal worden geleid door ondergetekende. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Rob Kranen.