Nieuws

Arbeidsovereenkomst Thomas Abbes

Categorieën: Algemeen,Wijk Next

De afgelopen twee jaar heeft Thomas een deel van de uren de werkzaamheden van Gineke ingevuld in verband met haar afwezigheid (wegens ziekte). Na twee keer een tijdelijk contract van een jaar te hebben aangeboden zijn we nu op een punt dat we Thomas geen tijdelijk contract meer kunnen aanbieden. Als bestuur van Wijk Next stonden we voor de keuze om het tijdelijk contract niet te verlengen en dus afscheid te nemen van Thomas of hem in vaste dienst te nemen. Het algemeen bestuur van Wijk Next acht het op dit moment niet verantwoord om een vaste dienstbetrekking aan te gaan en heeft besloten het arbeidscontract niet te verlengen. Voor Thomas, maar ook voor Gineke, is dit uiteraard een flinke domper. Ook langs deze weg willen wij Thomas nogmaals van harte bedanken voor al het werk dat hij heeft verricht voor Wijk Next, onze jeugd, de vrijwilligers in het jeugdwerk, maar bovenal voor de gemeente van God. Wij wensen hem Gods zegen toe voor wat er in de toekomst op zijn weg mag komen en wij willen jullie vragen te bidden voor Thomas en zijn gezin.

Huidige situatie

Op dit moment is Gineke Abbes 12 uur werkzaam binnen het gerichte jeugdwerk en werkt Rianka Bekendam 12 uur voor het open jeugdwerk. Er is voor Wijk Next budget beschikbaar voor 24 uur ondersteuning voor het gerichte jeugdwerk en 12 uur voor het open jeugdwerk. Wij zijn van mening dat de 24 uur voor het gerichte jeugdwerk erg nodig zijn om alle werkzaamheden uit te voeren of weer op te pakken. Na twee jaar dit niet te hebben gehad is sinds de re-integratie van Gineke weer een start gemaakt met de uitvoering van ons beleidsplan. Het zou erg zorgelijk zijn wanneer we hier nu niet mee verder kunnen gaan. De 12 in te vullen uren naast Gineke moeten dan echter wel worden ingevuld zonder dat we daar vaste, langdurige verplichtingen voor aan moeten gaan. Daarom hebben wij Rianka gevraagd of zij hieraan invulling kan geven. In overleg met de betrokkenen ziet Rianka mogelijkheden om 8 uur in te vullen tot en met juli 2019. Wij zijn blij en dankbaar dat er op zo’n korte termijn een oplossing is gekomen voor het gerichte jeugdwerk. Dit geeft ons de mogelijkheid om de rest van dit seizoen verder te gaan met waar we mee bezig waren en uit te breiden naar het “oude” niveau van ondersteuning en coördinatie van het jeugdwerk. Tevens geeft het ons als bestuur de mogelijkheid om ons tot en met juli te beraden over hoe daarna verder te gaan. Eventuele consequenties als gevolg van het nieuwe beleidsplan waar we als Hervormd Vriezenveen mee bezig zijn kunnen hier dan ook in worden meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Wijk Next

Rick Keus