Nieuws

Begroting 2019

Categorieën: Algemeen,kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans komt er weer aan en in dat kader vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het college van kerkrentmeesters heeft in november de begroting 2019 opgesteld en die begroting laat een tekort zien van € 66.400,-. Een flink bedrag en dat is zorgelijk. Het college van Kerkrentmeesters probeert een zuinig beleid te voeren en waar mogelijk besparingen door te voeren maar veel is ook niet beïnvloedbaar. Zoals energiekosten, salariskosten en onderhoudskosten. Aan de inkomstenkant is er wel een post die beïnvloedbaar is maar dan door u! Als ieder lid € 12,- per jaar extra geeft dan is het tekort weer gedekt!!

Mogelijk zijn er onder u die denken dat het dit jaar wat minder kan omdat zij gelezen hebben over erfenissen die de kerk heeft ontvangen. Wij zijn erg blij met die erfenissen maar het zou  jammer zijn om die aan te spreken om de begroting sluitend te krijgen. Dat is alsof u thuis uw spaargeld aanspreekt om de boodschappen te doen. De financiële reserves kunnen veel beter gebruikt worden om investeringen te doen. Bijvoorbeeld om kosten te verlagen of om nieuwe beleidsplannen te kunnen realiseren. De kerkgebouwen moeten bijvoorbeeld aangepast worden in het kader van de CO2 reductie maar ook om klaar te zijn voor wat het kerkzijn anno 2019 vraagt. Door daarin te investeren levert het ook rendement op voor toekomstige generaties kerkleden. Dat lijkt ons een beter idee dan de huidige generatie het geld te laten opmaken. Het college van Kerkrentmeesters vraagt u om hieraan te denken bij uw reactie op de actie Kerkbalans. Laten we gezamenlijk proberen de begroting weer sluitend te krijgen.

DB Kerkrentmeesters