Nieuws

Beleidsplan 2018-2022

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Het Groot Moderamen en de Algemene Kerkenraad zijn al enige tijd bezig om een nieuw beleidsplan op te stellen voor onze gemeente. De kerkorde schrijft voor om dit eens per 4 jaar te doen. De AK heeft de commissie Perspectief ingesteld om hiervoor aanbevelingen te doen, en zij heeft een rapport met aanbevelingen opgesteld. Om deze aanbevelingen op een goede manier te verwerken, zodat we tot een beleidsplan komen dat door de hele gemeente gedragen kan worden, heeft het Groot Moderamen heeft besloten om advies in te winnen bij een externe adviseur, die verbonden is aan het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. Wij verwachten dat een adviseur, die al veel vaker dergelijke processen heeft begeleid in andere Protestantse gemeenten, ons op weg kan helpen om tot een juiste werkwijze te komen om een nieuw beleidsplan op te stellen. Het Groot Moderamen hoopt binnenkort een eerste gesprek te hebben met de gemeenteadviseur.

Jan Boldewijn, scriba AK