Nieuws

Beleidsplan wijk midden

Categories: Algemeen,Wijk-Midden

Vanuit het beleidsplan ‘ONTVANGEN EN DOORGEVEN’ van wijk Midden hebben we als kerkenraad besloten om elk jaar een deel van het beleidsplan te behandelen.
In het seizoen 2015-2016 was het thema van wijk midden: DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE.
Dit thema werd in het afgelopen seizoen behandeld in de onderstaande sub thema’s:
• De gemeente bestaat uit discipelen van Christus
• De gemeente is eigendom van Christus
• De gemeente is geroepen door God
• De gemeente is heilig in Christus
• De gemeente vormt een gemeenschap in Christus
Tijdens dit seizoen hebben we o.a. een wijkontmoetingsdag, bezinningsdag, koffie drinken (1e zondag vd maand) en preekbespreking gehad waar dit thema werd besproken en behandeld en we het geloof gedeeld wie we zijn in Christus. Daarin hebben we elkaar (jong en oud) mogen ontmoeten, van hart tot hart mogen spreken en elkaar beter leren kennen als gemeente (broers en zussen in Christus).

In het seizoen 2016-2017 is het thema: ROEPING VAN DE GEMEENTE.
De gemeente van Jezus Christus bestaat niet voor niets. De gemeente heeft een roeping. Uit de Bijbel blijkt dat die roeping drievoudig is:
• naar God = de roeping naar Boven (UP) opzien naar God
• naar elkaar = de roeping naar Binnen (IN) omzien naar elkaar
• naar de wereld = de roeping naar Buiten (OUT) om- en uitzien naar anderen
Het gaat hierbij in de gemeente om:
• omgang met God
• gemeenschap met elkaar
• dienst aan en getuigenis in de wereld
Houdt de kerkbode en www.hervormdvriezenveen.nl in komend seizoen in de gaten voor verdieping en activiteiten. We ontmoeten u graag in het komende seizoen.

Een hartelijke groet namens de beleidscommissie

PS. voor het beleidsplan van wijk midden klik hier