Nieuws

Benoeming voorzitter algemene kerkenraad

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Van oudsher zijn we in onze gemeente gewend dat de algemene kerkenraad wordt voorgezeten door één van de dienstdoende predikanten. Dit gebeurde tot nu toe bij toerbeurt. Jaarlijks wisselde de voorzittershamer van hand. Dit jaar heeft de algemene kerkenraad besloten om hier verandering in te brengen: vanaf januari 2019 zal de kerkenraad worden voorgezeten door een daartoe speciaal benoemde ouderling, voor een periode van ten minste vier jaar. Op deze manier waarborgen we een zekere continuïteit binnen algemene kerkenraad en het groot moderamen, die jaarlijks met een wisseling van leden te maken hebben.

In unanimiteit heeft de algemene kerkenraad een benoeming uitgebracht op broeder Gerard Sanderman (Boslandweg 13a, 7671 RL). We zijn dankbaar dat hij zijn benoeming heeft mogen en kunnen aannemen. Aangezien er geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure zal br. Sanderman in de ochtenddienst van D.V. 13 januari 2019 in de Grote Kerk worden bevestigd, waarna hij in de algemene kerkenraadsvergadering de voorzittershamer zal overnemen van ds. Kranen.

Het emailadres van de voorzitter van de AK blijft hetzelfde: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl. Beameraanvragen en andere verzoeken e.d. kunt u zoals gebruikelijk blijven doen via dit adres.

We wensen Gerard heel veel sterkte en Gods onmisbare leiding en zegen toe op zijn ambt en de daaraan verbonden werkzaamheden.