Activiteiten

Bediening Heilige Doop.

Op D.V. zondag 16 augustus a.s. zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden in de Grote Kerk. Ouders die voor hun kind de doop begeren kunnen daartoe tot en met 7 augustus a.s. contact opnemen met de wijkpredikant of de scriba van de wijkgemeente.

100e krat voor Manna bij de Akker

De inzameling van Voedselbank MANNA bij De Akker verloopt sinds Koningsdag zeer succesvol en is inmiddels door de 100 kratten geschoten. Het 100e krat werd door Couzijn Bos, voorzitter van de Akker op dinsdag 7 juli uitgereikt aan Bertus Akse, voorzitter van Manna. De behoefte aan voedselpakketten neemt nu toe, omdat andere groepen uit de…

Op z’n kop – gratis zomergezinsboekje

Dit jaar ziet de zomer er anders uit dan we hadden verwacht. Door het coronavirus stond alles de afgelopen periode op z’n kop! We gingen nauwelijks naar school of werk, we ontmoetten weinig mensen en we konden zelfs niet meer gewoon naar de kerk. Voor de vakantie periode hebben de GZB, HGJB en IZB een…

Wijk Next

Bedankt voorzitter! Onze grote dank gaat uit naar Rick Keus. De afgelopen jaren heeft Rick zich als voorzitter van Wijk Next ingezet voor de kinderen, de jongeren, de vrijwilligers en de jongerenwerkers. Met veel passie heeft hij mogen meebouwen aan Gods Koninkrijk. Rick; nogmaals bedankt voor al je inzet, voor je inspiratie, voor je leiderschap…

Uitreiking Akkerfonds 2020-Corona-proof

Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting De Zaaier een deel van de winst uit via het Akkerfonds aan goede doelen uit Twenterand e.o.voor nieuwe initiatieven op het terrein van Evangelisatie en Diakonaat Dit jaar moest de uitreiking Corona-proof verlopen,dus volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom waren er deze keer…

Voor de kinderen

De verwerking voor de kinderen behorend bij de dienst van zondag 12 juli is hier te downloaden.

Cross Over livestream 12 juli

De afgelopen keer hadden we wat technische problemen met de livestream bij Cross Over (het geluid viel af en toe weg), maar het was al met al toch een hele mooi dienst met John Meijerink als spreker. John sprak over hoe we hoopvol kunnen leven in moeilijke tijden. In zijn gebed voor ons stond centraal:…

(Weer) Welkom in de Kerk!

Komende tijd zal in diverse media en met posters en filmpjes worden geuit dat we graag in juli weer een start maken met meer mensen in de verschillende kerken. Vanaf zondag 5 juli gaan de kerkdeuren na bijna 4 maanden weer open voor grotere groepen kerkgangers , dus ook in Vriezenveen voor de diverse kerken….

Vakantiebijbelweek 2020

Helaas moeten we mededelen dat door de coronacrisis ook de Vakantiebijbelweek dit jaar niet kan doorgaan. We vinden dit natuurlijk heel jammer en keken ernaar uit om dit jaar weer een mooie week voor alle kinderen te organiseren. We hopen dat jullie er volgend jaar gewoon weer bij zullen zijn! Ondanks alles wensen we jullie…