Algemeen

Diaconie collecte van zondag 8 oktober. Noodhulp “storm in Libië”

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Er zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering…

Actie Appeltje voor de dorst 2023 

Ook dit jaar willen we weer als diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk voor verschillende projecten geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (Elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (Bildtstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: Stichting Manna Stichting Sadiki project “Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië” van…

Catechisaties

De catechisaties gaan weer beginnen vanaf 25 september. Hieronder staan de verschillende vormen van catechese. Wil je je opgeven of heb je nog vragen neem dan contact op met de dominee of jeugdouderling (zie voor contact info www.hervormdvriezenveen.nl). Basiscatechese (groep 7 & 8 basisschool) Een keer in de twee weken kom je samen met een…

Berichten wijk Next

Start winterwerk De zomervakantie is om, Stjaavelin is zo goed als leeg & we staan in de startblokken om er weer een prachtig winterseizoen van te maken! Achter de schermen wordt er al druk gewerkt aan plannen vanuit clubs om er een geweldig jaar van te maken. Vanuit Wijk Next bidden wij iedereen Gods zegen…

BOUW MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

Voordat met de bouw begonnen kan worden wordt eerst een deel van het huidige Stjäävelin gesloopt. Voor die tijd moeten we het leeghalen en apparatuur verwijderen. We hebben daarbij de hulp van gemeenteleden nodig. Wilt u helpen om dit te doen dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Wanneer: zaterdag 30 september vanaf 8.30 uur. U…

Diaconie collecte van zondag 24 september. Noodhulp “Aardbeving Marokko”

Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Steden en dorpen zijn weggevaagd, en er zijn veel slachtoffers en vermisten. Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. In deze moeilijke tijden willen we…

Jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters ligt voor de leden ter inzage op het kerkelijk bureau, Westeinde 161c, op maandag 25 september 2023 en op vrijdag 29 september 2023 van 10:00 tot 12:00 uur. De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters staat ook in beknopte vorm op onze website. College van Kerkrentmeesters

Cross Over zondag 8 oktober

Zondag 8 oktober staat onze volgende Cross Over dienst gepland. De dienst start om 11.00 uur in CCK2. In deze dienst zal ds. Gert de Goeijen ons meenemen in het thema ‘Bidden’. Gebed is krachtig: het is een gesprek met God; er kan een genezende, helende kracht van uitgaan. Maar hoe komt het dat we…

Stichting Albanië vraagt uw steun

Op dit moment lopen de vakanties voor de meeste mensen op zijn eind. Een tijd om weer op te laden en samen of alleen te genieten van een andere omgeving of thuis. Voor velen is er echter niet de mogelijkheid om vakantie te houden, zowel hier in Nederland als in Albanië. Ondanks de verbeterende omstandigheden…

College van Kerkrentmeesters

Bevestiging ouderling-kerkrentmeester Op 20 augustus jl. vond de bevestiging plaats van Klaas Pool als ouderling-kerkrentmeester. Wij kijken terug op een mooie en warme dienst met een duidelijke verkondiging door ds. Borsje rondom Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt” en Johannes 2. We zongen prachtige liederen onder begeleiding van organist Henk Kamphuis en…