Algemeen

28 sept Verdiepingsdienst Grote Kerk

Zondag 28 september is het Startzondag in Vriezenveen. Ook de ochtenddienst in de Grote Kerk zal in dit teken staan en gecombineerd worden met de bekende opzet van een ‘Verdiepingsdienst’. ds Zijlstra, die voor deze zondag gepland staat, zal met de Werkgroep Bezinning van de Gemeenschap Grote Kerk deze dienst voorbereiden en inhoud geven. Na…

Wijziging Wachtwoorden Hervormd Vriezenveen

Wegens een servermigratie van onze hostingprovider zijn de wachtwoorden van onze e-mailadressen genoodzaakt gewijzigd. Dit kan betekenen dat u momenteel niet kunt inloggen, wat erg vervelend is. Gelukkig hebben we een (tijdelijke) oplossing voor u: neem even contact op met het kerkelijk bureau om uw nieuwe wachtwoord op te vragen en de stappen te ontvangen…

Verantwoording ontvangen erfenis en schenking

Het College van Kerkrentmeesters deelt mee dat uit een nalatenschap ten behoeve van de Grote Kerk een bedrag van € 10.000 is ontvangen. Verder werd een schenking van € 6.000 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de algemene middelen.

Aandacht voor onze (bijna) tieners

Al  vele jaren wordt er in de Westerkerk Kindernevendienst georganiseerd voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4. In gesprekken met ouders en tieners, merken we dat de overgang, van elke week kindernevendienst naar niks, te groot is. De tieners haken af, of zitten verplicht de dienst uit. Iedereen weet, dat de…

Zomerzangavond 6 augustus

Woensdag 6 augustus zal de Zomerzangavond plaatsvinden in de Grote Kerk. De dienst begint om 19:30 uur en zal worden geleid door Ds. Goossen. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Niek Nijland. Ook de beamers zullen actief zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om de dienst te bezoeken.

Collectebonnen

Chr.Boekenhuis “De Akker” is tijdens de bouwvak en de week erna alleen ’s middags open. Na 18 augustus normale openingstijden voor de aankoop van collectebonnen, kaarten, boeken, muziek en cadeauartikelen. Dus van 21 juli t/m 18 augustus ’s morgens en ’s avonds gesloten.

Christelijke bibliotheek (in kelder van Stjäävelin)

Tijdens de bouwvakvakantie van 21 juli t/m 8 aug. a.s. is de bibliotheek gesloten. Daarna kunt u weer volop boeken komen lenen uit ons grote assortiment, dat onlangs nog weer is aangevuld met nieuwe exemplaren, op woensdag van 19.30 – 20.30 uur en op donderdag van 16.00 – 17.00 uur.

Uitzendingen Kerk TV

Zoals velen van u intussen wel weten, is het tegenwoordig mogelijk om de diensten in de Grote Kerk rechtstreeks (of op een later tijdstip) te volgen via internet. Gaat u hiervoor naar de website van Hervormd Vriezenveen. In de menubalk klikt u op ”Kerk TV”. Vervolgens op “computer/nu kijken” en klikt u op de betreffende…

Thuis- en werksituatie Thomas en Gineke

Al een aantal maanden kampen Thomas en Gineke met gezondheidsproblemen van hun jongste dochter, Yanomi. Om de zorg voor Yanomi beter te kunnen dragen, is Gineke genoodzaakt om zorgverlof op te nemen. Daarnaast heeft Thomas zich afgelopen week ziek gemeld en zal hij de komende tijd in de Ziektewet zitten om rust voor zichzelf te…

Afscheidsreceptie ds. en mevr. Jongejan

I.v.m. het vertrek van ds. Jongejan naar Katwijk aan den Rijn zal er een afscheidsdienst worden gehouden op D.V. zondag 29 juni om 14.30 uur in de Grote Kerk. Tijdens deze dienst zal er kinderoppas aanwezig zijn. De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De afscheidsreceptie staat gepland op…