Algemene Kerkenraad

Aanmelden kerkdiensten.

Hieronder treft u de gegevens aan om u aan te kunnen melden voor een dienst in één van de kerken van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. * Aanmelden kan van maandagmorgen tot uiterlijk donderdag (18.00 uur) voorafgaand aan de betreffende zondag. * Vermeld bij uw opgave uw naam, voorletters (ook van eventuele gezinsleden), adres en…

Kerkdiensten

Het Groot Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft besloten het aantal zondagse erediensten in september ongewijzigd te laten. Dat betekent dat er in principe twee diensten per zondag in de verschillende kerken gehouden worden. Voor de komende twee weken is de situatie als volgt: – op zondag 30 augustus a.s. worden de middagdienst in de…

Enquête kerkgang Hervormd Vriezenveen in coronatijd

Sinds 1 juli is het weer mogelijk kerkdiensten te houden met inachtneming van de anderhalve-meter-maatregel. We zijn dankbaar dat die mogelijkheid er is. Toch lijken meerdere gemeenteleden uiterst voorzichtig te zijn om van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. Er bestaat bij het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad enige zorg omtrent het kerkbezoek. Graag…

Aanmelden kerkdiensten

Hieronder treft u de gegevens aan om u aan te kunnen melden voor een dienst in één van de kerken van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Aanmelden kan van maandagmorgen tot uiterlijk donderdag (18.00 uur) voorafgaand aan de betreffende zondag. Vermeld bij uw opgave uw naam, voorletters (ook van eventuele gezinsleden), adres en telefoonnummer of…

Kerkdiensten en kindernevendienst.

Kerkdiensten Het Groot Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft besloten het aantal zondagse erediensten in september ongewijzigd te laten. Dat betekent dat er in principe twee diensten per zondag in de verschillende kerken gehouden worden. Voor de komende weken geldt: – de middagdiensten in de Aakerk en de avonddiensten in de Westerkerk worden voor de…

Financiële verantwoording jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019: De jaarrekening is op 13 mei 2020 door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt in verband met het corona-virus NIET ter inzage op het kerkelijk bureau. Op onze website kunt u de ANBI-versie van de jaarrekening inzien. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven. Algemene toelichting: Het nadelig…

Zingen in de kerk

Als Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters hebben wij ons, samen met een vertegenwoordiger van de Corona-commissie, bezig gehouden met de vraag of er weer gezongen kan worden in de kerken. Met name of er weer samenzang kan plaatsvinden tijdens de erediensten. Bij onze afweging hebben wij gebruik gemaakt van de instructies van het…

(Weer) Welkom in de Kerk!

Komende tijd zal in diverse media en met posters en filmpjes worden geuit dat we graag in juli weer een start maken met meer mensen in de verschillende kerken. Vanaf zondag 5 juli gaan de kerkdeuren na bijna 4 maanden weer open voor grotere groepen kerkgangers , dus ook in Vriezenveen voor de diverse kerken….

Opstarten kerkdiensten

Door de overheid worden de maatregelen rondom het corona virus stap voor stap versoepeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat er binnenkort weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, weliswaar onder een aantal strikte voorwaarden. De landelijke PKN heeft in aanvulling daarvan een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de kerkdiensten stapsgewijs weer kunnen worden opgestart. In…