Algemene Kerkenraad

Opstarten kerkdiensten

Door de overheid worden de maatregelen rondom het corona virus stap voor stap versoepeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat er binnenkort weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, weliswaar onder een aantal strikte voorwaarden. De landelijke PKN heeft in aanvulling daarvan een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de kerkdiensten stapsgewijs weer kunnen worden opgestart. In…

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…

COLLECTE EN CORONACRISIS

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Verjaardagsfonds en Corona

In verband met het Coronavirus wordt het verjaardagszakje voorlopig NIET opgehaald. Er zijn verschillende manieren om toch uw verjaardagsgift te geven, namelijk: Een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL23RABO0373731426, ten name van CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen, onder vermelding van: “Verjaardagsgift” Het zakje met de gift in de brievenbus bij het kerkelijk bureau deponeren (aan de straatzijde,…

Presentatie en bespreking Beleidsplan AK

De Algemene Kerkenraad heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Inmiddels is er een concept beleidsplan waarvan de Algemene  Kerkenraad heeft besloten om dit voor te leggen aan de wijkkerkenraden. Het concept beleidsplan wordt in de komende periode besproken met de wijkkerkenraden en de gemeenteleden. De wijkkerkenraden zullen in maart en april…

Bediening Heilige Doop.

Op D.V. zondag 22 maart a.s. zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden in de Westerkerk, de Grote Kerk en de Pollenkerk; op zondag 29 maart in de Aakerk. Ouders die voor hun kind de doop begeren kunnen daartoe tot en met 13 maart a.s. contact opnemen met de wijkpredikant.

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 4 december 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Niels Koerssen verzorgt de opening, hij leest uit Jesaja 47, doet een overdenking, en gaat voor in gebed. Begrotingen 2020 De begroting voor 2020 van de diaconie wordt besproken en goedgekeurd. Dienstenrooster 2021 Het dienstenrooster voor 2021 waarin de diensten van de wijken zijn ingeroosterd over de 4…

Kerkradio

Met elkaar verbonden Zoals u wellicht weet zijn de diensten van de Hervormde gemeente te Vriezenveen via kerkzender en/of internet te volgen, zo zijn we op een prachtige manier met elkaar verbonden. Kerkzender met collectebusje Gemeenteleden die via de kerkzender met ons verbonden zijn hebben zich aangemeld en hebben een aansluiting ontvangen waardoor zij de…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 18 september 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Ds. Doorn verzorgt de opening. Hij leest 1 Kor. 3:10-23, over het fundament in Christus, en hij gaat voor in gebed. GIVT Diaconie en kerkrentmeesters geven uitleg over invoering van collecteren per mobiele telefoon met de GIVT app, naast de huidige mogelijkheden van collectebonnen en contant geld. Zie…