Algemene Kerkenraad

Geen centrale gemeenteavond

De gebruikelijke centrale gemeenteavond aan het begin van ieder winterseizoen, die dit jaar was gepland voor 25 september, gaat niet door. De vorige gemeenteavond was door omstandigheden uitgesteld naar januari 2019 en is daardoor relatief kort geleden. Verder verwacht de Algemene Kerkenraad dat er in het komend winterseizoen gemeenteavonden gehouden zullen worden vanwege het nieuw…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 15 mei 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Niels Koerssen verzorgt de opening. Hij gaat voor in gebed, leest 2 Samuel 8 gevolgd door een korte overdenking, waarna we zingen uit psalm 118. Jaarrekening 2018  Kerkrentmeesters De jaarrekening van de kerkrentmeesters wordt toegelicht door Edwin Wessels. Er is een negatief resultaat van €26500, terwijl een negatief…

Benoeming voorzitter algemene kerkenraad

Van oudsher zijn we in onze gemeente gewend dat de algemene kerkenraad wordt voorgezeten door één van de dienstdoende predikanten. Dit gebeurde tot nu toe bij toerbeurt. Jaarlijks wisselde de voorzittershamer van hand. Dit jaar heeft de algemene kerkenraad besloten om hier verandering in te brengen: vanaf januari 2019 zal de kerkenraad worden voorgezeten door…

Beleidsplan 2018-2022

Het Groot Moderamen en de Algemene Kerkenraad zijn al enige tijd bezig om een nieuw beleidsplan op te stellen voor onze gemeente. De kerkorde schrijft voor om dit eens per 4 jaar te doen. De AK heeft de commissie Perspectief ingesteld om hiervoor aanbevelingen te doen, en zij heeft een rapport met aanbevelingen opgesteld. Om…

Beschikbaarheid predikanten meivakantie

In en rondom de meivakantie hebben de predikanten afwisselend een week vakantie. Ds. Prins is dan net terug van een vakantie en is de hele meivakantie beschikbaar. In de eerste week van de meivakantie (28 april – 5 mei) zijn ds. Prins en Doorn beschikbaar; de tweede week heeft ds. Doorn een week vrij en…

Help, ik ben/word ambtsdrager…

Januari en februari zijn  dé maanden , waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling, kerkrentmeester of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. Soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers, die al langere tijd actief zijn. Wie ben ik, dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n…

Contactadres voorzitter Algemene Kerkenraad

Op dit moment is het zo dat de voorzitter van de Algemene Kerkenraad jaarlijks wisselt. Om wat betreft de communicatielijnen naar geledingen en gemeente meer continuïteit en helderheid te verschaffen, hebben we ervoor gekozen om een vast emailadres voor de voorzitter in te stellen. Dat is vanaf heden: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl

Afkondigingen voor de beamer

Ook hierin wordt er nog wel eens langs elkaar heen gecommuniceerd. Daarom hebben we vanaf heden een nieuw emailadres voor alle beamerberichten (afkondigingen) die u namens uw commissie of werkgroep zou willen laten zien voorafgaand aan onze kerkdiensten. Dat emailadres is: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl De beamteams zullen alleen beamerafkondigingen tonen, die via de voorzitter van de Algemene…

Nieuwe voorzitter Algemene Kerkenraad

In het afgelopen jaar heb ik met veel plezier de rol van voorzitter voor de Algemene Kerkenraad op me genomen. Nadat echter in de afgelopen tijd mijn vrouw Gerda plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis, bleek het wijzer te zijn, om de taak van voorzitter van de Algemene Kerkenraad weer neer te leggen. Ondertussen…