Algemene Kerkenraad

Peiling tijdstip middagdiensten

In de kerkbode is een inlegvel bijgevoegd met een vragenlijst. Met deze vragenlijst wordt een peiling gehouden om te onderzoeken of er behoefte is om de aanvangstijd van de middagdiensten in de Grote Kerk te verschuiven. Deze vraag is opgekomen vanuit de gemeente. De algemene kerkenraad is bereid om dit te inventariseren. Daarna wordt er…

Gemeenschap Grote Kerk App

Gemeenschap Grote Kerk App. Vanuit de Gemeenschap Grote Kerk en de kerkenraad van wijk Midden is het idee ontstaan om een App groep voor de Grote Kerk te starten. Een mooie manier om met nieuwe communicatiemiddelen betrokkenheid en onderlinge verbondenheid te stimuleren. Wilt u toegevoegd worden aan deze App groep, stuur dan een berichtje naar…

Actie kerkbalans 2017

  Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord op te halen.   In de Kerkbalansenveloppe zit een foldertje met informatie en een beknopte begroting van…

HBO-studenten-onderzoek

HBO-studenten-onderzoek. Geachte gemeenteleden, de komende maanden zullen wij in het kader van onze opleiding een onderzoek gaan uitvoeren in uw gemeente. Wij zitten momenteel in het tweede jaar van de opleiding tot godsdienst pastoraal werker aan VIAA in Zwolle. Ons onderzoek zal gericht zijn op het beleid dat zeven jaar geleden in uw gemeente is…

Berichten Algemene Kerkenraad

Ambtsjubileum. Op D.V. maandag 13 juni a.s. is het 40 jaar geleden dat ds. J.W. Goossen in het ambt van predikant bevestigd werd. Graag willen we als Hervormde Gemeente te Vriezenveen hem – en zijn vrouw – van harte gelukwensen met dit ambtsjubileum. We zijn dankbaar voor de tijd dat ds. Goossen hier in Vriezenveen…

Informatie Solidariteitskas 2016

Eind maart wordt het bedrag voor de Solidariteitskas geïnd bij degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Bij degenen die hiervoor geen machtiging hebben afgegeven, wordt een acceptgiro bezorgd. Bijgevoegd is een brief met het verzoek om zo mogelijk voor volgend jaar een machtiging in te vullen. Dat is gemakkelijk voor u en…

De Wittenberg start ‘Discipelschap in 80 dagen’

Je bent christen en je staat midden in de maatschappij van vandaag. Maar hoe combineer je die twee? Hoe kun je als christen eerlijk en met overtuiging werken als professional? Hoe kun je van betekenis zijn in deze wereld? Doe ‘Discipelschap in 80 dagen’! In dit programma ga je met bovengenoemde vragen aan de slag….

Samenvatting gemeenteavond over het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad

Ds. Kranen verzorgt het inleidende gedeelte van de vergadering. Hij zegt dat hij vanavond vooral de verschillen ten opzichte van het vorige beleidsplan zal toelichten. We zingen Psalm 43: 3 en 4. Hierna gaat ds. Kranen voor in gebed. Hij leest vervolgens Psalm 25 : 1 – 11. Algemeen. Er is sprake van een ontwikkeltraject….

Landelijke dag Kerk & Israël

Landelijke Dag Kerk & Israël. De stichting Platform Appèl Kerk & Israël organiseert op D.V. maandag 2 maart a.s. – in samenwerking met de Provinciale Commissie Kerk & Israël Zuid-Holland – in de Kruiskerk (Venestraat 44) in Nijkerk een Landelijke Dag voor leden van werkgroepen Kerk & Israël in de P.K.N. en iedereen die zich…