Kerken

Hervormd Startweekend 19/ 9-Coronaproof

Jaarlijks wordt door Hervormd Vriezenveen in elke kerk een startzondag georganiseerd. Dit is bedoeld als startzondag voor al het kerkelijk jeugdwerk, catechese, huisbezoek, kringen en verenigingen en is gericht op allen, die zich betrokken weten bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen en de nieuwste R.I.V.M.-richtlijnen ziet alles er in 2020 wel wat anders…

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Opstarten kerkdiensten

Door de overheid worden de maatregelen rondom het corona virus stap voor stap versoepeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat er binnenkort weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, weliswaar onder een aantal strikte voorwaarden. De landelijke PKN heeft in aanvulling daarvan een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de kerkdiensten stapsgewijs weer kunnen worden opgestart. In…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 18 september 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Ds. Doorn verzorgt de opening. Hij leest 1 Kor. 3:10-23, over het fundament in Christus, en hij gaat voor in gebed. GIVT Diaconie en kerkrentmeesters geven uitleg over invoering van collecteren per mobiele telefoon met de GIVT app, naast de huidige mogelijkheden van collectebonnen en contant geld. Zie…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 15 mei 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Niels Koerssen verzorgt de opening. Hij gaat voor in gebed, leest 2 Samuel 8 gevolgd door een korte overdenking, waarna we zingen uit psalm 118. Jaarrekening 2018  Kerkrentmeesters De jaarrekening van de kerkrentmeesters wordt toegelicht door Edwin Wessels. Er is een negatief resultaat van €26500, terwijl een negatief…

Collecte zondag 31 maart – Noodhulp voor Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de…

Collecte 22 april OPVANG KINDEREN IN KANSARME WIJKEN IN COLOMBIA

Op zondag 22 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia. Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá…