Kerken

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Opstarten kerkdiensten

Door de overheid worden de maatregelen rondom het corona virus stap voor stap versoepeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat er binnenkort weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, weliswaar onder een aantal strikte voorwaarden. De landelijke PKN heeft in aanvulling daarvan een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de kerkdiensten stapsgewijs weer kunnen worden opgestart. In…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

Diaconale zondag 20 oktober 2019

In Twenterand is al meer dan tien jaar een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen te weten: stichting Manna, Stichting Waypoint (verslavingszorg), Stichting BOOT (begeleiding financieren) en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Twenterand (ondersteuning vluchtelingen) zetten wij ons in voor de kwetsbare medemens dichtbij. Vanuit een…

Start GIVT 20 oktober

Vanaf zondag 20 oktober is het mogelijk om in alle 4 kerken van Hervormd Vriezenveen met GIVT te geven tijdens de collecte. Heb jij de app al genstalleerd en jezelf geregistreerd ( www.givtapp.net/download) De zenders zitten in de collectezakken die tijdens de dienst rondgaan. Als je geeft met GIVT, vragen we je wel om tijdens…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 18 september 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Ds. Doorn verzorgt de opening. Hij leest 1 Kor. 3:10-23, over het fundament in Christus, en hij gaat voor in gebed. GIVT Diaconie en kerkrentmeesters geven uitleg over invoering van collecteren per mobiele telefoon met de GIVT app, naast de huidige mogelijkheden van collectebonnen en contant geld. Zie…

Appeltje voor de Dorst

Vorig jaar is het niet gelukt, maar dit jaar willen we voor verschillende projecten weer extra geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (bildstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: de stichting Manna, de Stichting Rehema, (Arjen Muis) project ‘Kansarme kinderen in Zuid-Afrika, Kerk…

VJENNE, wat Oans! -650 jaar Kerk

Op D.V. zondag 15 september 2019 leveren de gezamenlijke kerken van Vriezenveen hun eigen inhoudelijke bijdrage aan  de viering van het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. Een interkerkelijk kernteam heeft een passende  en aansprekende activiteit uitgewerkt. Dit vindt plaats in de feesttent op het Manitobaplein. De bijeenkomst ‘ SOULFOODBRUNCH- Doankensweerd! ‘ start om 12 uur, inloop…