Kerken

Vacatures kerkelijk bureau

In 2020 gaan beide medewerksters van het kerkelijk bureau met pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een tweetal nieuwe medewerk(st)ers die het werk kunnen overnemen. Voor beide functies geldt een nog nader te bepalen arbeidsduur van 16-20 uur per week. Beide functies zijn gelijk in takenpakket en inhoud zodat er onderling vervangen kan worden….

Diaconale zondag 20 oktober 2019

In Twenterand is al meer dan tien jaar een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen te weten: stichting Manna, Stichting Waypoint (verslavingszorg), Stichting BOOT (begeleiding financieren) en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Twenterand (ondersteuning vluchtelingen) zetten wij ons in voor de kwetsbare medemens dichtbij. Vanuit een…

Start GIVT 20 oktober

Vanaf zondag 20 oktober is het mogelijk om in alle 4 kerken van Hervormd Vriezenveen met GIVT te geven tijdens de collecte. Heb jij de app al genstalleerd en jezelf geregistreerd ( www.givtapp.net/download) De zenders zitten in de collectezakken die tijdens de dienst rondgaan. Als je geeft met GIVT, vragen we je wel om tijdens…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 18 september 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Ds. Doorn verzorgt de opening. Hij leest 1 Kor. 3:10-23, over het fundament in Christus, en hij gaat voor in gebed. GIVT Diaconie en kerkrentmeesters geven uitleg over invoering van collecteren per mobiele telefoon met de GIVT app, naast de huidige mogelijkheden van collectebonnen en contant geld. Zie…

Appeltje voor de Dorst

Vorig jaar is het niet gelukt, maar dit jaar willen we voor verschillende projecten weer extra geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (bildstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: de stichting Manna, de Stichting Rehema, (Arjen Muis) project ‘Kansarme kinderen in Zuid-Afrika, Kerk…

VJENNE, wat Oans! -650 jaar Kerk

Op D.V. zondag 15 september 2019 leveren de gezamenlijke kerken van Vriezenveen hun eigen inhoudelijke bijdrage aan  de viering van het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. Een interkerkelijk kernteam heeft een passende  en aansprekende activiteit uitgewerkt. Dit vindt plaats in de feesttent op het Manitobaplein. De bijeenkomst ‘ SOULFOODBRUNCH- Doankensweerd! ‘ start om 12 uur, inloop…

SoulFoodBrunch- Doankensweerd!

Uiteraard heeft u het op vlaggen en spandoeken gezien of eerder gelezen: Vriezenveen viert feest ! Op D.V. 15 september 2019 leveren de gezamenlijke kerken van Vriezenveen hun eigen inhoudelijke bijdrage in deze bijzondere Septembermaand aan de viering van het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. Een kernteam heeft een passende en aansprekende activiteit uitgewerkt. Dit vindt…

Collecte Missionair werk zondag 1 september

Deze zondag steunt u met uw bijdrage aan de diaconiecollecte missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Een voorbeeld hiervan is de pioniersplek Lux in Den Haag. Deze gemeente nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed…

650 jaar Vjenne SOULFOODBRUNCH

Op 15 september 2019 leveren de gezamenlijke kerken van Vriezenveen hun bijdrage aan  de viering van het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. Een kernteam uit diverse kerken werkt nu een passende  en aansprekende activiteit uit, in de grote tent op het Manitobaplein. De bijeenkomst met als titel SOULFOODBRUNCH vindt plaats op 15 september om 12 uur,…

Dabarnieuws

Dit jaar willen we beginnen om de verschillende kerken meer te betrekken bij het Dabarwerk. Om de betrokkenheid te vergroten willen we meer laten weten over de mogelijkheden. Op woensdagavond om 19.30 is er elke week, als het niet met bakken uit de lucht valt, een volleybaltoernooi. Elke doordeweekse avond gaan de dabaristen poppenkast spelen. Een leuk vast…