RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Kerken

Week van Gebed |“Bidden langs het kanaal”

Tijdens de Week van Gebed zijn er zes avonden “Bidden langs het kanaal”. Handelingen 16 vers 13 was vorig jaar de aanleiding. In Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk en Beerzerveld staan kerken langs het kanaal. Iedere kerk werkt een eigen programma van circa 45 minuten uit. ‘Recht voor ogen’ is het centrale thema voor de Week…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 28 november 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Lucas 1 gevolgd door een korte overdenking over de aankondiging van de geboorte van Jezus, daarna gaat hij voor in gebed. Gemeenteadviseur beleidsplan 2019 De externe kerkelijk adviseur namens de PKN, Jack de Koster, is aanwezig in de vergadering en gaat uitvoerig in gesprek met de…

Diaconale collectes tijdens Kerst

Eerste Kerstdag Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door, ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp of op straat….

Gemeenteavond 23 januari 2019 – CCK2

Op woensdagavond 23 januari hopen we alsnog de uitgestelde gemeenteavond te houden, die oorspronkelijk gepland stond voor september. Op deze avond mogen we de bekende EO-presentator Andries Knevel welkom heten. Hij zal spreken over het thema “Geloven in de 21e eeuw” en alle uitdagingen en obstakels die we daarin tegen kunnen komen. In de kerkenraden…

Kerkbalans 2019

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2019. De actie heeft als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting…

Collecte 22 april OPVANG KINDEREN IN KANSARME WIJKEN IN COLOMBIA

Op zondag 22 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia. Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá…

Palmpasenstok kindernevendienst Palmzondag D.V. 25 maart

Op Palmzondag tijdens de ochtenddienst in de Grote Kerk mogen de kinderen die een Palmpasenstok thuis, op school of bij de Kingsclub gemaakt hebben deze meenemen naar de dienst. De Palmpasenstok, voorzien van naam,  kan voor de dienst in de suite bij de kindernevendienst gelegd worden. Na afloop van de kindernevendienst mogen alle kinderen daarmee…

BHV – Grote kerk gezocht!

Inmiddels hebben zich de eersten aangemeld voor BHV ook zijn er een aantal personen die zich bereid voelen om mee te doen MAAR ze hebben zich nog niet aangemeld bijdeze willen jullie nog even aanmelden. BHVers Grote kerk wil niet zeggen dat je perse altijd aanwezig moet zijn in de kerk maar je bent misschien…

Commissie Kerk voor de Jeugd

Binnenkort willen we in de Grote Kerk starten met Next Door voor de kinderen van groep 5 t/m 8, zoals in de Westerkerk en Aakerk ook gebeurt. De kinderen zullen dan tijdens de kindernevendienst de kerk verlaten en een eigen samenkomst hebben in CCK2. De bijeenkomsten worden maandelijks ingepland. We hebben al vrijwilligers gevonden die…

Grote Kerk ontmoetingsdag 24 september – Terugblik

Zondag 24 september hebben wijk Midden en wijk Oost middels de Grote Kerk ontmoetingsdag samen de start van het winterwerk gevierd. We zijn gestart met de ochtenddienst met als thema Doelgericht of doel gemist, rond de lezingen uit 1 Koningen 18:30-39 en Mattheus 18:16-20. Een mooie en inspirerende dienst  onder begeleiding van o.a. ds Gerard…