kerkrentmeesters

SLEUTELS HERVORMD CENTRUM HERHaalde OPROEP

Onlangs zijn alle mensen, die volgens de administratie een sleutel in hun bezit hebben van het Hervormd Centrum/Stjäävelin, schriftelijk benaderd met de vraag om op te geven of ze de sleutel nog in hun bezit hebben, waarvoor ze deze gebruiken en hoe vaak. Mocht u geen brief hebben gehad, maar toch een sleutel hebben, wilt…

Sleutels Hervormd Centrum | oproep

We zitten dringend verlegen om sleutels van het Hervormd Centrum, ze kunnen namelijk niet meer worden bijgemaakt en we zijn door de voorraad heen. Mocht u een sleutel in uw bezit hebben en deze niet of bijna niet meer gebruiken, of kunt u samen doen met iemand anders, wilt u uw sleutel dan s.v.p. inleveren…

Kerkbalans 2019

Van 19 januari t/m 2 februari is de Actie Kerkbalans gehouden. Alle toezeggingen en nagekomen bedragen zijn inmiddels verwerkt. De definitieve opbrengst van Actie Kerkbalans over 2019 bedraagt € 492.000. We zijn dankbaar voor de mooie opbrengst, want dat toont de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de Gemeente. Het college…

Actie Kerkbalans 2019

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2019 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.310,- heeft opgebracht. Dit is € 2.132,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,4%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met 2%. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. Dit…

Actie kerkbalans 2019

Deze week hebt u de bekende enveloppe voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…

Begroting 2019

De actie Kerkbalans komt er weer aan en in dat kader vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het college van kerkrentmeesters heeft in november de begroting 2019 opgesteld en die begroting laat een tekort zien van € 66.400,-. Een flink bedrag en dat is zorgelijk. Het college van Kerkrentmeesters probeert een zuinig beleid te…

Actie kerkbalans 2019

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2019 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een brief waarin o.a. staat wat onze gemeente zo bijzonder maakt….

Eindejaarscollecte

Een goed gesprek We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een…

Actie Kerkbalans 2018

Van 20 januari t/m 3 februari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 482.178 heeft opgebracht. Dit is € 2.795,- minder dan vorig jaar. Dit is het gevolg van, mede door overlijden, een dalend aantal leden. Verheugend is dat de gemiddelde bijdrage gestegen is met € 3,69. Dit…

Actie kerkbalans 2018

Deze week hebt u de bekende envelop voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…