kerkrentmeesters

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Bedankt!!

Al vele weken houdt het Coronavirus ons bezig. Vanaf 15 maart worden de kerkdiensten niet meer gehouden in de gebruikelijke vorm maar hebben we ons moeten aanpassen. De erediensten in digitale vorm en alleen te volgen via internet. Dat was in het begin een zaak van uitproberen en experimenteren. Maar met de creativiteit, kennis, vrijwilligers…

Collectegelden maand april

Zoals bekend krijgen we de collectegelden nu binnen via Givt en via bankoverschrijvingen. Het leek ons goed om voor de kerkvoogdij en de diaconie een vergelijking op te stellen van april dit jaar en april vorig jaar. Dit gaf het volgende beeld: Collecte opbrengsten vergelijk april 2020 met april 2019 april 2020 % afname april…

Afscheid medewerksters kerkelijk bureau deel 2

Beste gemeenteleden In de vorige kerkbode hebben jullie het afscheidsbericht van Gerda Berends en Jannie Noltus kunnen lezen. Na velen jaren het kerkelijk bureau draaiende te hebben gehouden zijn zij nu met pensioen gegaan. Daarmee is het einde gekomen aan een lang tijdperk waarin de gemeente heeft mogen steunen op hun inzet, kennis en ervaring….

COLLECTE EN CORONACRISIS

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Verjaardagsfonds en Corona

In verband met het Coronavirus wordt het verjaardagszakje voorlopig NIET opgehaald. Er zijn verschillende manieren om toch uw verjaardagsgift te geven, namelijk: Een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL23RABO0373731426, ten name van CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen, onder vermelding van: “Verjaardagsgift” Het zakje met de gift in de brievenbus bij het kerkelijk bureau deponeren (aan de straatzijde,…

Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2020

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2020 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.996,- heeft opgebracht. Dit is € 686,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,14%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met ruim € 5,–. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben…

Actie kerkbalans 2020

Deze week hebt u de bekende envelop voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. We willen een plek zijn waar iedereen…

Begroting 2020

De actie Kerkbalans komt er weer aan en daarom vragen wij uw aandacht voor onze begroting. De begroting voor 2020 zoals die door het college van Kerkrentmeesters is vastgesteld laat een tekort zien wat stijgt naar € 91.900,-. Weliswaar zien wij de inkomsten licht stijgen maar door allerlei oorzaken stijgen de uitgaven harder. Belangrijkste posten…