kerkrentmeesters

Financiële verantwoording jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019: De jaarrekening is op 13 mei 2020 door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt in verband met het corona-virus NIET ter inzage op het kerkelijk bureau. Op onze website kunt u de ANBI-versie van de jaarrekening inzien. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven. Algemene toelichting: Het nadelig…

Zingen in de kerk

Als Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters hebben wij ons, samen met een vertegenwoordiger van de Corona-commissie, bezig gehouden met de vraag of er weer gezongen kan worden in de kerken. Met name of er weer samenzang kan plaatsvinden tijdens de erediensten. Bij onze afweging hebben wij gebruik gemaakt van de instructies van het…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Bedankt!!

Al vele weken houdt het Coronavirus ons bezig. Vanaf 15 maart worden de kerkdiensten niet meer gehouden in de gebruikelijke vorm maar hebben we ons moeten aanpassen. De erediensten in digitale vorm en alleen te volgen via internet. Dat was in het begin een zaak van uitproberen en experimenteren. Maar met de creativiteit, kennis, vrijwilligers…

Collectegelden maand april

Zoals bekend krijgen we de collectegelden nu binnen via Givt en via bankoverschrijvingen. Het leek ons goed om voor de kerkvoogdij en de diaconie een vergelijking op te stellen van april dit jaar en april vorig jaar. Dit gaf het volgende beeld: Collecte opbrengsten vergelijk april 2020 met april 2019 april 2020 % afname april…

Afscheid medewerksters kerkelijk bureau deel 2

Beste gemeenteleden In de vorige kerkbode hebben jullie het afscheidsbericht van Gerda Berends en Jannie Noltus kunnen lezen. Na velen jaren het kerkelijk bureau draaiende te hebben gehouden zijn zij nu met pensioen gegaan. Daarmee is het einde gekomen aan een lang tijdperk waarin de gemeente heeft mogen steunen op hun inzet, kennis en ervaring….

COLLECTE EN CORONACRISIS

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Verjaardagsfonds en Corona

In verband met het Coronavirus wordt het verjaardagszakje voorlopig NIET opgehaald. Er zijn verschillende manieren om toch uw verjaardagsgift te geven, namelijk: Een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL23RABO0373731426, ten name van CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen, onder vermelding van: “Verjaardagsgift” Het zakje met de gift in de brievenbus bij het kerkelijk bureau deponeren (aan de straatzijde,…

Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2020

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2020 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.996,- heeft opgebracht. Dit is € 686,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,14%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met ruim € 5,–. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben…