Wijk-Midden

Corona maatregelen – update 14 oktober 2020

In de afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona virus in Nederland sterk gestegen. De ontwikkelingen van de maatregelen volgden elkaar snel op: de aankondigingen van onze minister-president, de discussies in de Tweede Kamer, de adviezen van de RIVM, de voorschriften van de Veiligheidsregio Twente, het overleg van minister Grapperhaus met vertegenwoordigers van…

Aanmelden kerkdiensten.

Aanmelden kerkdiensten. Hieronder treft u de gegevens aan om u aan te kunnen melden voor een dienst in één van de kerken van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Aanmelden kan vanaf maandagmorgen voorafgaand aan de betreffende zondag. Als u zich vóór donderdag 18.00 uur aanmeldt, heeft de coördinator voldoende tijd om de plaatsen in de…

ENQUÊTE KERKGANG IN CORONA TIJD

Er worden sinds begin juli weer kerkdiensten gehouden in onze gemeente, binnen de kaders van de anderhalve-meter maatregel en andere geldende richtlijnen. Het kerkbezoek is echter minder dan voorheen. Er is daarom begin september een online enquête gehouden onder gemeenteleden waarin we konden aangeven of we inmiddels het kerkbezoek weer hebben opgepakt, of om welke…

Niet zingen in de kerkdienst

Naar aanleiding van de landelijke aanscherping van de corona regels van de overheid en het RIVM, hebben we moeten besluiten dat het gezamenlijk zingen tijdens onze erediensten voorlopig moet worden gestopt. De snelle toename van het aantal corona besmettingen, ook in onze regio, maakt dat noodzakelijk. Ook vanuit de landelijke PKN is afgelopen woensdag de…

Appeltje voor de dorst

Ook dit jaar willen we als diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk) voor verschillende projecten weer geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (bildstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: de stichting Manna, de stichting werkgroep Albanië project “Kinderopvang en gezond…

Geslaagde start: het Goede Leven!

Hervormd Vriezenveen had als startweekend  op 19 en 20 september activiteiten rondom en bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen is er gekozen voor meer spreiding in activiteiten. Dit jaar is het centrale thema vanuit PKN : Het Goede Leven! De fietspuzzeltocht was met meerdere start- en eindpunten bij de Grote Kerk, Westerkerk, Pollenkerk…

Hervormd Startweekend 19/ 9-Coronaproof

Jaarlijks wordt door Hervormd Vriezenveen in elke kerk een startzondag georganiseerd. Dit is bedoeld als startzondag voor al het kerkelijk jeugdwerk, catechese, huisbezoek, kringen en verenigingen en is gericht op allen, die zich betrokken weten bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen en de nieuwste R.I.V.M.-richtlijnen ziet alles er in 2020 wel wat anders…

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…