Wijk-Midden

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

Gemeenschap Grote Kerk App

Gemeenschap Grote Kerk App. Vanuit de Gemeenschap Grote Kerk en de kerkenraad van wijk Midden is het idee ontstaan om een App groep voor de Grote Kerk te starten. Een mooie manier om met nieuwe communicatiemiddelen betrokkenheid en onderlinge verbondenheid te stimuleren. Wilt u toegevoegd worden aan deze App groep, stuur dan een berichtje naar…

Beleidsplan wijk midden

Vanuit het beleidsplan ‘ONTVANGEN EN DOORGEVEN’ van wijk Midden hebben we als kerkenraad besloten om elk jaar een deel van het beleidsplan te behandelen. In het seizoen 2015-2016 was het thema van wijk midden: DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE. Dit thema werd in het afgelopen seizoen behandeld in de onderstaande sub thema’s: • De gemeente…