Wijk-Oost

Geslaagde start: het Goede Leven!

Hervormd Vriezenveen had als startweekend  op 19 en 20 september activiteiten rondom en bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen is er gekozen voor meer spreiding in activiteiten. Dit jaar is het centrale thema vanuit PKN : Het Goede Leven! De fietspuzzeltocht was met meerdere start- en eindpunten bij de Grote Kerk, Westerkerk, Pollenkerk…

Liturgie diensten Pollenkerk zondag 27 september 2020

Liturgie voor de morgendienst op zondag 27 september 2020 in de Pollenkerk (9.30 uur)   – Orgelspel. – Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. – Zingen: Psalm 89: 7 en 8. (N.B.) – Stil gebed. – Votum en groet. – Zingen Psalm 43: 3 en 4. (O.B.) – Lezing van het gebod. –…

Liturgie diensetn Pollenkerk zondag 20 september 2020

Liturgie voor de morgendienst op zondag 20 september 2020 in de Pollenkerk   –  Orgelspel. – Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. – Zingen: Psalm 90: 1 en 8. (N.B.) – Stil gebed. – Votum en groet. – Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4. (O.B.) – Lezing van het gebod. –…

Hervormd Startweekend 19/ 9-Coronaproof

Jaarlijks wordt door Hervormd Vriezenveen in elke kerk een startzondag georganiseerd. Dit is bedoeld als startzondag voor al het kerkelijk jeugdwerk, catechese, huisbezoek, kringen en verenigingen en is gericht op allen, die zich betrokken weten bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen en de nieuwste R.I.V.M.-richtlijnen ziet alles er in 2020 wel wat anders…

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

Koffiedrinken in gebouw achter de Pollenkerk.

Aanleiding om dit te organiseren is de uitkomst van de enquête die is gehouden op de Ontmoetingsdag Pollenkerk op 29 september 2019. Dit is bedoeld voor alle gemeenteleden en eventuele gasten.   De kerkenraad heeft besloten dit te organiseren en daarvoor zijn de volgende data vastgesteld: 23 februari 2020 na afloop van de kerkdienst; 12…