Wijk-Oost

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

verslag vergadering 12-3-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 maart 2020.   Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 133 : 1, 2 en 3. Br. C. Bos houdt een inleiding over liefde, relaties en pastoraat. In communicatie over onderlinge relaties in kerk, gemeente en gezin ligt het begin bij onze eigen relatie met God….

verslag vergadering 20-2-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 20 februari 2020.     Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Ds. Prins verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 3 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over de organisatie van de kerk. De kerkorde…

Koffiedrinken in gebouw achter de Pollenkerk.

Aanleiding om dit te organiseren is de uitkomst van de enquête die is gehouden op de Ontmoetingsdag Pollenkerk op 29 september 2019. Dit is bedoeld voor alle gemeenteleden en eventuele gasten.   De kerkenraad heeft besloten dit te organiseren en daarvoor zijn de volgende data vastgesteld: 23 februari 2020 na afloop van de kerkdienst; 12…

verslag vergadering kerkenraad 7-1-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 januari 2020.     Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Br. G. Aman verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 6 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over pastoraat bij zieken. Hij komt in…

Gemeentedag Pollenkerk 29 september

Op D.V. 29 september a.s. wordt de Pollenkerk-Ontmoetingsdag gehouden. De dag begint om 9.30 uur met een kerkdienst in de Pollenkerk. We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd, die tot ongeveer 13.30 uur duurt. Tussentijds zijn er verschillende programma’s voor jong en oud. Voor de maaltijd vragen we iedereen die zich opgeeft om ook zelf…