Zendingswerk

Pinksterzendingscollecte 2019

Oorspronkelijk is het Pinsterfeest is een oogstfeest. Er werd uitbundig feest gevierd vanwege de opbrengsten van het land, de zgn. eerstelingen. Na de Opstanding van Jezus uit de doden is het Pinksterfeest nog steeds een oogstfeest;  de oogst van de volkeren is begonnen. Op de Pinksterdag zijn er de eerstelingen (meer dan drieduizend op een…

Pinksterzendingscollecte

In de week van Hemelvaartsdag zullen de enveloppen voor de Pinksterzendingscollecte rondgebracht worden. De week daaropvolgend zullen de acceptgirokaarten, giften en toezeggingen (vóór 6 juni a.s.) weer opgehaald worden. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben.

reisverslag Roemenie april

Na het overlijden van Henk was dit in zijn voetsporen een bijzondere reis om de stichting die door hem is opgericht en waar zijn hart lag, voort te zetten. In al die jaren dat Henk naar Roemeni is geweest, wist hij feilloos alle adressen te vinden, zelfs in de kleinste dorpjes aan de verste zandpaden….

Toelichting collecte mei

Toelichting op het werk van stichting Rehema. Sinds januari 2019 werkt Arjen Muis in Nairobi te Kenia. Namens stichting Rehema werkt hij daar met kinderen en jongeren uit de sloppenwijken. Jongeren uit de sloppenwijken krijgen een kans om via werk op een boerderij en psychische begeleiding een nieuwe toekomst te beginnen. Elke vrijdag worden kinderen…

Mission Possible

Op het moment dat je je familie het hardst nodig hebt laten ze je in de steek! Dit vertelde Lena ons, een jonge aanstaande moeder uit Tsjeljabinsk in Rusland. Ze raakte zwanger maar haar vriend wilde er niets van weten. Maar omdat Lena vastbesloten was om het kind te houden werd ze het huis uitgezet….

Peter en Tineke

In een vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen dat Peter en Tineke na 27 jaar gedwongen zijn terug gekeerd vanuit Israel naar Nederland. 27 Jaar geleden zijn ze uitgezonden door de Hervormde gemeente Vriezenveen en  hebben ze mogen zorgen voor volwassenen en kinderen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus. …

MEDISCHE ZORG LEPRAPATIËNTEN IN NEPAL Zondag 3 februari

  Op zondag 3 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en…

Verslag Kerstreis Oosteuropa

Uitvoering van een bijzondere kerstgift. Zoals u gelezen kunt hebben in de media in december 2018 hebben we door de medewerking van Wichers Trucking BV uit Vriezenveen een groot transport kunnen organiseren richting onze contactsteden in Hongarije en Roemenië. In de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw is de trailer en onze eigen bus…

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften….

ALBANIE: Aad & Dineke

Dankzij de succesvolle verkoopmiddag van zendingskrans Monica start het jaar 2019 voor Aad & Dineke van der Maas positief. Naar de ThuisFrontcommissie is inmiddels via de GZB door Monica het mooie  bedrag van 8000 € overgemaakt ter ondersteuning van hun activiteiten voor kerkplanting, theologisch onderwijs en hulpverlening in Tirana, Albanie. Aad & Dineke hebben enthousiast …