Zendingswerk

Honger in Albanië

In Albanië wordt de lockdown weer wat gevierd. Vanaf nu is het weer mogelijk om mensen die in acute nood verkeren te bezoeken. Door de lockdown was er weinig of geen werk voor de dagloners. Gevolg géén inkomen. Daarnaast zijn de prijzen van voedsel met ca. 20% gestegen. Dubbele nood voor de toch al arme…

Dabar in ‘corona-zomermaanden’ op volle sterkte

Dabar, missionair werk op campings, gaat in de ‘coronatijd’ door. De IZB zendt een kleine 300 jongeren en 20 campingpastors uit naar in totaal 17 campings om daar een recreatieprogramma te organiseren. Daarnaast wordt in de stad Rotterdam Dabarwerk gedaan. De afgelopen maanden was het de vraag of en hoe Dabar deze zomer aan de…

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk

GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. Zeker de moeite waard dus! Normaal treft u hiervoor de inleverpunten bij de ingang van elke kerk, ivm de huidige beperkingen is dit nu ook mogelijk bij De Akker. Inmiddels wordt hiervan al goed gebruik gemaakt en…

Zendingscommissie: Pinksterzendingscollecte 31 mei/1 juni 2020

De maatregelen die de overheid naar aanleiding van de coronacrisis getroffen heeft, raken ook de wijze waarop de Pinksterzendingscollecte gehouden wordt. Dit jaar wordt de enveloppe met informatie over het zendingswerk wel bij u bezorgd, maar de antwoordenveloppe wordt niet – zoals in voorgaande jaren – opgehaald. Wij verzoeken u zelf uw gift over te…

Peru, Albanie & Sulawesi: Zending in Corona-tijd

De Corona crisis heeft natuurlijk ook directe gevolgen voor zendingswerkers wereldwijd. Wilt u voor hen bidden en wellicht een kaartje of bericht sturen ter bemoediging? U kunt hen volgen via www.gzb.nl met nieuwsbrieven, de gebedskalender en blogs per uitzending. Meestal kan dit ook via FaceBook of Instagram. Uit de afgelopen maand een korte update: #Rosa…

Delen, bidden & liken: Zending en FaceBook

De Corona crisis heeft helaas ook directe gevolgen voor zendingswerkers wereldwijd. Sommigen zijn terug in Nederland i.v.m. de gebrekkige gezondheidszorg ter plaatse, bij anderen is dit niet meer op tijd gelukt of ze zijn juist bewust teruggegaan. Wilt u voor hen bidden en wellicht eens een bericht sturen te bemoediging? U kunt hen volgen via…

Voorjaarszendingscollecte 1 maart 2020

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en…

Pannenkoeken festijn Tienerclub 14 februari

Op vrijdag 14 februari organiseert de tienerclub Rock Solid een pannenkoekenfestijn! Samen hopen we die avond pannenkoeken te gaan eten voor het goede doel. Dat doel is dit jaar het project van Arjen Muis in Kenia: stichting Rehema. De tieners dekken die avond voor u de tafel en gaan flink aan het bakken om het…

ACTIE NBG/ De Akker: GEEF ‘N -KINDER-BIJBEL MET KERST!

Op Kerst zorgen voor een goed boek op tafel is in diverse families een mooie traditie. Gedurende de gehele maand december is er in Christelijk Boekenhuis de Akker een actiemaand i.s.m. Bijbel- uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen en de NBG, het Nederlands Bijbel Genootschap voor: Losse delen van de 4 evangelisten in BGT- Bijbel Gewone Taal,…