Zendingswerk

Kerstkaartenbezorgactie: plezier voor twee!

Plezier voor twee? Jazeker, met een kaart geeft u een mooie wens aan vrienden of familie, daarnaast steunt u het plaatselijk jongerenwerk van wijk Next en geeft u kinderen uit Wit Rusland de kans op een gezondheidsvakantie! Daarom: Plezier voor twee! Helemaal in deze bijzondere corona-tijd is het een prachtige kans om iedereen een gezegend…

OLIEBOLLEN Challenge voor Albanie; Corona proof!

Vanwege de Corona beperkingen, onzekerheden en de kwetsbare groep van vrijwilligers is de oliebollen-Challenge voor Albanie in Vriezenveen op D.V. vrijdag 19 november opnieuw in aangepaste versie- dus Corona proof! Her en der worden inmiddels diverse kerkelijke activiteiten aangepast of zelfs stopgezet in omliggende gemeenten; daarom is besloten tot voorzichtigheid en zoveel mogelijk digitaal en…

 19/11-OLIEBOLLEN voor Albanie; bestel vooraf!

Vanwege de Corona beperkingen en de kwetsbare groep van vrijwilligers gaat de jaarlijkse verkoopmiddag van Monica helaas ook dit jaar niet lukken. Wel is er de oliebollen-actie op D.V. vrijdag 19 november opnieuw in aangepaste versie- Corona proof! Het bakken in Nieuw Heeten is uitstekend bevallen, met eigen materiaal en vrijwilligers en professionele begeleiding. Bestellen…

HANDVOL KOREN i.s.m Zendingscommissie.

Een Handvol Koren is al sinds vele jaren het best verkochte gezinsdagboek van Nederland, ruim 39.000 per jaar. De Hervormde zendingscommissie in Vriezenveen  heeft  met Christelijk Boekenhuis De Akker speciale afspraken gemaakt om de opbrengst door directe uitlevering helemaal aan de zending ten goede te laten komen. Een Handvol Koren wordt vooral gelezen in gezinsverband…

Dabar 2021

Het dabarseizoen is weer afgelopen met een heel ander verloop dan andere jaren. We hebben éen volledig team gehad , een week met vrijwilligers van de kerken die kinderclub organiseerden  en twee Dabaristen en vrijwilligers van de Hervormde gemeente die samen een team vormden In tegenstelling tot 2020 waarin we 5 teams mochten verwelkomen. De…

Groeten van Aldenito, Joyce, Sara Joy en Judá

Geliefden in onze Here Jezus Christus, Wij zijn op 3 augustus in Nederland aangekomen na een leuke en intense reis uit Brazilie. Wat apart om de gevolgen van de pandemie te ervaren, maar dan in een ander land. God de Vader heeft telkens voor ons gezorgd: Dat we een prachtig plekje in Den Ham hebben…

Zendingscommissie 22 augustus

  Op D.V. 22 augustus wordt er voor het zendingswerk gecollecteerd, de zgn. “zomerzendingscollecte”. De zending mag ons als gemeente na aan het hart liggen, daar een gezonde gemeente een gezonden gemeente is. De gemeente weet zich gezonden door en met de boodschap van het  Evangelie. De opbrengst van de collecte zal gelijk worden verdeeld…

Diaconiecollecte tijdens de Pinksterdagen

Op D.V. 23 en 24 mei a.s. (Eerste en Tweede Pinksterdag) wordt er tijdens de erediensten voor het werk van de zending gecollecteerd. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. De opbrengst van de collecte wordt verdeeld tussen Kerk in Actie en de G.Z.B. Hieronder…

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE 2021

  In de week van Hemelvaartsdag zullen de enveloppen voor de Pinksterzendingscollecte rondgebracht worden. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. In de envelop leest u op welke wijze u – in deze coronatijd – kunt bijdragen. Pinksteren feest van de hoop Hoop. Het is…

Noodhulp ‘Op de vlucht in Centraal-Afrika’

Op zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening voor vluchtelingen in Centraal-Afrika.  2020 was een zeer onrustig jaar voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het…