Nieuws

Algemene berichten kerkbode

Categories: Algemeen

Kopij Algemene Kerkenraad voor de “Kerkbode” van donderdag 23 april 2015; Jrg. 54, nr. 8.

 

Jubileum. Op 6 april jl. was het 40 jaar geleden dat ds. M.B. Plette in het ambt van predikant bevestigd werd en verbonden werd aan de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort. Na Nieuwpoort diende hij de gemeenten van Ede en Vriezenveen.

Tijdens de dienst op Tweede Paasdag werden ds. Plette en zijn vrouw namens de kerkenraad gefeliciteerd en kreeg hij van de kinderen van de kindernevendienst een cadeau aangeboden. Ook op deze plaats willen we ds. en mevr. Plette van harte gelukwensen met het ambtsjubileum. Met dankbaarheid gedenken we hun werk in de gemeente van Vriezenveen. Het afscheid van de gemeente vond bijna vier jaar geleden plaats, maar nog steeds wordt met grote waardering gesproken over de manier waarop ds. Plette de gemeente gediend heeft. We wensen hen beiden nog vele goede jaren in ons midden toe.

 

Welkom. A.s. zondag hoopt ds. G. Doorn verbonden te worden aan de Hervormde Gemeente van Vriezenveen. We zijn dankbaar dat er met de komst van ds. Doorn een eind komt aan de predikantsvacature in wijk Midden. We heten hem en zijn gezin van harte welkom in ons midden en wensen hen een gezegende tijd in Vriezenveen toe. We hopen dat ds. Doorn zijn werkzaamheden in wijk Midden met vrucht mag verrichten en daarnaast ook binnen het geheel van de Hervormde Gemeente Vriezenveen met vreugde mag dienen.

 

Vakantie. Ds. H.M. de Jong en ds. R.J. Kranen hopen van 2 t/m 8 mei een deel van hun vakantie op te nemen.  In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op ds. A. Prins.