Nieuws

Mentorcatechisatie
Zondag 22 september hopen we het nieuwe seizoen weer met elkaar te openen. Het is dan de zgn. “startzondag”. Dus vanaf maandag 23 september is er voor onze jongeren van 12 tot en met 15 jaar weer wekelijks mentorcatechisatie in Stjäävelin, ‘s avonds van 19.00 tot 19.50 uur. Bent u ouder van een kind in deze leeftijdsgroep, dan bent u op de hoogte van de uitnodiging die uw kind zal ontvangen. En natuurlijk hopen we van harte dat u uw kind zult stimuleren om deze mooie vorm van geloofsonderwijs te gaan volgen.

In de week van 26 augustus tot 2 september zullen de uitnodigingen voor deze catechisaties weer bij onze jongeren in de bus vallen. Een week later zullen de invulstrookjes weer worden opgehaald.

 

Weekendcatechisatie
Misschien behoor jij bij de volgende groep: in het weekend ben je in Vriezenveen, maar door de weeks op kamers in een van onze studiesteden, of ben je om andere redenen woonachtig in een andere plaats. Toch wil je graag in ons dorp catechisatie voor volwassenen volgen, met de mogelijkheid om aan het einde van het seizoen belijdenis van je geloof af te leggen…

Als jij tot deze groep behoort, dan bieden we ook dit jaar weer de zgn. ‘weekendcatechisatie’ aan. Eens in de twee weken komen we op een vrijdagavond bijeen, van 19.30 tot ongeveer 21.00 à 21.30 uur om samen de Bijbel te openen en na te denken over wat we geloven en belijden. Wil je hier aan meedoen, geef je dan vóór 22 september op bij ds. Kranen (rob@familiekranen.nu).

 

Hervormingsbijeenkomst Enter 31 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober DV om 19.30 uur in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd drs. P.J. den Admirant, Hervormd predikant te Apeldoorn. Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Namens de protestantse kerken in Enter: J.M.A. Diepeveen (ouderling GG) en C.G. van der Valk (ouderling HG).