Nieuws

COLLECTE EN CORONACRISIS

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Diaconie,kerkrentmeesters

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander.
Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en in de kerk kan doorgaan.
De bestemmingen van de collectes voor de diaconie zullen worden aangekondigd via de website, de kerkbode en voorafgaand aan de (online) kerkdienst.

Nu we alleen online kunnen samenkomen, staan hieronder de manieren waarop u toch uw gift kunt geven.

U kunt gebruik maken van de GiVT app of uw giften overmaken naar:
– Diaconie : NL16RABO0368804437 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Vriezenveen
– Kerkvoogdij : NL23RABO0373731426 t.n.v.  CvK Hervormde gemeente Vriezenveen
De rekeningnummers staan ook vermeld in uw kerkbode.

Bij het gebruik van de GiVT app is de 1e collecte Diaconie en de  2e collecte Kerkvoogdij.

De Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters