Nieuws

Corona maatregelen – update 14 oktober 2020

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Gemeente,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

In de afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona virus in Nederland sterk gestegen. De ontwikkelingen van de maatregelen volgden elkaar snel op: de aankondigingen van onze minister-president, de discussies in de Tweede Kamer, de adviezen van de RIVM, de voorschriften van de Veiligheidsregio Twente, het overleg van minister Grapperhaus met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, en de berichtgeving met dringende adviezen van de landelijke PKN.

Dit alles heeft ook consequenties voor de gang van zaken binnen onze Hervormde Gemeente Vriezenveen. Het Groot Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft daarom, met pijn in het hart, besloten tot de volgende maatregelen, die gelden voor gehele maand oktober:

 • Het maximum aantal bezoekers in de kerkdiensten wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Dit aantal is inclusief aanwezige kinderen. Het is exclusief medewerkers (predikant, dienstdoende ambtsdragers, koster, etc.).
 • Het maximum aantal van 30 personen geldt ook voor rouwdiensten en huwelijksdiensten.
 • In de kerkdiensten vindt er geen gemeentezang plaats en geen combo’s met zang.
 • Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
 • Geen koffiedrinken voor of na de dienst.
 • Opgeven voor de kerkdiensten blijft verplicht.
 • De onderlinge afstand van 1.5 meter blijft gelden.
 • In lijn met de maatregelen van de overheid, geldt de mondkapjes plicht nu ook voor kerkgangers. Bij alle ‘bewegingen’ van kerkgangers (en uiteraard ook de ambtsdragers en vrijwilligers) moet een mondkapje worden gedragen. Dus wanneer kerkgangers in de rij staan (voor de deur of in de hal), bij de registratie-check en bij het bewegen door de kerk van en naar zitplaats, bij vertrek na afloop van de dienst, etc. dient een mondkapje te worden gedragen. Alleen wanneer men op de aangewezen zitplaats zit, mag het mondkapje af.
 • Er worden geen doordeweekse bijeenkomsten, kerkenraadsvergaderingen, andere vergaderingen, besprekingen en samenkomsten gehouden in de kerkelijke gebouwen. Er vindt ook geen verhuur plaats van ruimtes aan externe groepen.
 • Vergaderingen, besprekingen en dergelijk zoveel mogelijk online.
 • Catechisaties en jeugdwerk voor kinderen en tieners t/m 18 jaar mag wel doorgang vinden, tenzij de leiding anders beslist.
 • Huiskringen en bijeenkomsten in de huiselijke kring met maximaal 4 gasten van boven de 12 jaar.

Het is begrijpelijk dat deze maatregelen als beperkend en onprettig kunnen worden ervaren. Toch moeten wij als kerkelijke gemeente die naar de naam van Christus is genoemd, het goede voorbeeld geven en de regelgeving zo goed mogelijk opvolgen.

Overigens gaan de ontwikkelingen zo snel dat de huidige maatregelen binnenkort alweer kunnen worden gewijzigd. De meest actuele berichten zijn ook op de website www.hervormdvriezenveen.nl te vinden.

Het Groot Moderamen