Nieuws

Corona maatregelen

Categories: Algemeen

September is traditioneel de maand dat heel veel activiteiten van onze gemeente weer opstarten. Zeker na de onverwachte stop in maart is het verlangen groot om weer volop aan de slag te gaan. Voor de kerkdiensten is dat al het geval, maar nu de rest nog. We merken dat nadrukkelijk aan de aanvragen die bij het kerkelijk bureau binnenkomen.

Maar er is wel een maar… We zullen rekening moeten houden met de Corona-maatregelen; 1,5 meter, looproute’s, geen lichamelijk contact, voorzichtig met zingen, het is allemaal gewenst om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Ook ventileren is van groot belang evenals het schoonmaken en desinfecteren van gebruikte stoelen, tafels en materiaal.

Het lijkt ons van belang om daar serieus mee om te gaan. Vooral omdat een nieuwe uitbraak er weer toe zou kunnen leiden dat alles moet worden stopgezet. En dat willen wij natuurlijk voorkomen. Nu is het iedereen inmiddels wel duidelijk dat onze gebouwen niet zijn ontworpen op al de noodzakelijke maatregelen. Vooral op het gebied van ventilatie zijn er beperkingen. Ook zijn er maar weinig zalen geschikt om er met meer dan 10 personen veilig bijeen te komen. Daar komt bij dat ook het schoonmaken constant aandacht verdient.

Om dat zoveel mogelijk in goede banen te leiden vragen we uw medewerking. Wanneer u vergaderingen, bijeenkomsten of andere activiteiten organiseert denk dan na over de volgende vragen:

  1. Is het nodig om daadwerkelijk bij elkaar te komen? Of kan het ook met één van de vele digitale vergadermogelijkheden die er tegenwoordig zijn?
  2. Is het gezelschap niet groter dan 7 personen? Misschien kunt u dan bij iemand thuis bijeenkomen. Het advies is immers maximaal 6 gasten in huis.
  3. Is de activiteit zodanig te organiseren dat u dit veilig kunt doen gelet op de richtlijnen van het RIVM?

Wanneer u op basis van bovenstaande vragen tot de conclusie komt dat u een vergaderruimte van Stjäävelin of bij één van de kerken nodig hebt meldt u zich dan bij ons. Op de website (Nieuws & Agenda> Downloadpagina) staat een format waarmee u uw wensen kenbaar kunt maken. Voor de activiteiten in het kader van het jeugdwerk is deze vraag al uitgezet en loopt de inventarisatie al. Voor alle overige activiteiten vragen wij u het formulier in te vullen. Ook al heeft u al contact gehad met het kerkelijk bureau of met één van de kosters.

Op basis van de aanvragen zullen we een verdeling gaan maken met in achtneming van de richtlijnen. Houdt u er rekening mee dat u wellicht in een andere vergaderruimte of op een ander adres terecht komt. Ook al heeft u al een eerdere reactie van het kerkelijk bureau ontvangen. Misschien is het ook nodig om een ander tijdstip te kiezen.

Wij zijn ons ten volle bewust dat dit voor alle betrokkenen niet echt plezierig is. Desondanks vragen wij u medewerking. Wij zullen u na ontvangst van het formulier zo snel mogelijk informeren. O ja, nog even dit, wij weten dat velen van u over sleutels van onze diverse gebouwen beschikken. Dat biedt de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken en dat is onder normale omstandigheden ook nauwelijks een probleem. Wij vragen u nu echter van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

Gaat dit het hele winterseizoen duren vraagt u zich misschien af. Wij hopen van niet maar gaan er wel van uit. Het is niet anders en wij denken dat met de nodige flexibiliteit, creativiteit en bereidwilligheid toch een mooi winterseizoen kan worden.