RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Cross-Over diensten

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

In juli en augustus zijn de Cross-Over diensten goed bezocht. De dienst in juli, met als thema ‘omgaat met tegenslag’ werd door Ds. Doorn heel persoonlijk ingevuld, doordat hij dit thema van dichtbij meemaakt(e) en in dit alles Gods aanwezigheid ervaarde (Psalm 42). Fijn dat hij deze dienst zo mooi wist in te vullen. In Augustus heeft oud-predikant Roelof de Wit de handschoen opgepakt en gesproken over het thema ‘Groeien in geloof’. Hij had de vrijmoedigheid om duidelijk te schetsen dat er alleen geestelijke groei plaats kan vinden als je jezelf opoffert en het masker waarachter je leeft aan Jezus geeft. Alleen zo kan God met Zijn kracht in ons werken. Er was in beide diensten een probleem met de ‘kerktelefoon’ en er is ons verzekerd dat dit de komende dienst opgelost zal zijn.

Vooruitblik: Zondag 23 september hoopt John Meijerink de spreker te zijn. Hij woont en werkt in Almelo en gaat regelmatig voor in diensten en is bovenal ook coach en begeleider van groepen. Zo heeft hij onze jeugdambtsdragers afgelopen jaren ook getraind en des te mooier is dat hij nu zelf ook tot de hele gemeente kan spreken. Als thema hebben we gekozen ‘Kom Thuis’, met als ondertitel ‘Samen met Jezus leven’. We weten zeker dat het een inspirerend verhaal gaat worden, mede ook door de verhalen/getuigenissen die zullen klinken en waaraan hij kan refereren. Dus: van harte uitgenodigd! De dienst begint om 14:00 uur. Voorafgaand bent u welkom om vanaf 13:00 uur een broodje mee te eten. Tijdens de dienst is er zowel kindernevendienst als kinderoppas aanwezig. Na de dienst is er koffie/thee of ranja. Allemaal van harte welkom!

Tot slot nog een ‘save te date’. Cross-Over hoopt, in samenspraak met het EW en de cie V&T, dit najaar een toerustingscursus te organiseren rondom de Heilige Geest. De data hiervoor zijn: 22 en 29 november en 6 december, locatie: unit bij de Westerkerk. De cursusleider is Jelle de Kok. Ds. Jelle de Kok is toeruster voor gemeenten vanuit het EW en zal in deze cursus ‘Ruimte voor de Geest’ ingaan op vragen als ‘waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?’ en ‘wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuren en ons eigen denken?’ en ‘Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven?’ De cursus is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. Ook is er ruimte om voor je te laten bidden.

Cross-Over kernteam