Nieuws

Cross-Over diensten & Toerustings-cursus

Categorieën: Activiteiten,Vorming en Toerusting

Zondag 21 oktober heeft Jelle de Kok, als predikant en toeruster binnen de PKN, in de CO-dienst gesproken. Hij legde uit dat God, door Zijn Geest, Zíjn verhaal in jouw hart wil schrijven (2 Cor 3:3) en je wil genezen van ‘zonden, wonden en bonden’. Waarom God dat wil? Hij wil ons laten in groeien in Hem, niet om er zelf beter van te worden, maar om te leren dienstbaar te zijn aan de naaste, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. God heeft dat verlangen en wat mag je blij zijn als je dat herkent in je hart. Zo kun je de week weer in!

De problemen met de kerktelefoon zijn opgelost en deze dienst is dus ook na te luisteren.

Diezelfde ds. Jelle de Kok hoopt, op 22 en 29 november en 6 december, de cursus ‘Ruimte voor de Geest’ te geven. Met de eenvoud en warmte waarin ds. De Kok dit uit kan leggen, hopen we op een vervolg van de inhoud, zoals we dat ook ervaarden in de dienst van afgelopen oktober. Het aantal aanmeldingen druppelt gestaag binnen en we zitten nu op ongeveer 20 personen, dus er is altijd ruimte voor nog 10 a 20 mensen!

Voor de inhoud van de cursus zie vorige kerkbode of ew.nl.

Locatie: Unit4You/Westerkerk.
Deelname is €10,00 per persoon, maar daarvoor krijgt u/jij cursusmateriaal over dit onderwerp.
Opgave/info: Bert Bolte (0613009390) of Jelle de Kok (0625524481) of via: cross-over@hervormdvriezenveen.nl.
Aanvang: 20:00 uur.

Vooruitblik

Zondag 11 november hoopt Bert Boer te spreken. Als geboren Sallander was hij eerst voorganger in Deventer, met een sterke drive om het Evangelie op een laagdrempelige manier te verspreiden. Zijn move naar Emmeloord, inmiddels 3 jaar geleden, was ook ingegeven om de stad Emmeloord te dienen. Bert verstaat de kunst om eenvoud en diepgang op elkaar af te stemmen, met het verlangen dat Gods Geest onze harten en oren opent. Als thema hebben we gekozen ‘Kom aan boord!’  De dienst begint om 14:00 uur. Voorafgaand bent u welkom om vanaf 13:00 uur een broodje mee te eten. Tijdens de dienst is er zowel kindernevendienst als kinderoppas aanwezig. Na de dienst is er koffie/thee of ranja. Allemaal van harte welkom!

Cross-Over kernteam