Nieuws

Cursus ‘De Laatste 18 uur’.

Categories: Activiteiten,Vorming en Toerusting

Op 11 februari start de cursus ‘de laatste 18 uur van Jezus’ leven’.

Dit is een Bijbelstudie die gemaakt is door Wilkin van de Kamp n.a.v. zijn boek ‘de 7 wonderen van het kruis’. De studie wordt gehouden tijdens de 40-dagentijd, om ons voor te bereiden op Pasen.
Het lijden en sterven van Jezus lijkt zo zinloos. Iemand die lijdzaam zijn tragisch lot ondergaat. Een man die kapotgeslagen aan een kruis eindigt.
Deze cursus laat zien dat het kruis het wonder van Gods liefde is. Het is het bovennatuurlijke ingrijpen van God in deze wereld.
Je gaat ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.