Nieuws

Cursus Levend in Christus

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Gemeente,Kerken,Vorming en Toerusting

Cursus Levend in Christus

Gedurende het winterseizoen 2019-2020 organiseert Cross-Over in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting de verdiepingscursus ‘Levend in Christus’. Deze cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed en genezing en bevrijding. Na deze cursus ben je beter in staat de ander te dienen vanuit jouw geloof. Deze mooie maar ook ingrijpende cursus is een must voor iedereen die graag meer wil weten over vervulling met de Heilige Geest, het Koninkrijk van God en onze nieuwe verantwoordelijkheid in deze wereld. Deze cursus is ook erg geschikt voor gebedsgroepen, mensen die een Alpha-cursus geven of gevolgd hebben, catecheten en jeugdwerkers. Door het volgen van de cursus groei je in het toepassen van de gaven van de Heilige Geest in je (kerken)werk en leer je ook de leiding van de Heilige Geest verstaan in je leven van elke dag.
De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster bij het EW voor de PKN landelijk. Deze verdiepingscursus bestaat uit 8 donderdagavonden, 1x in de twee weken (van 20:00 tot 22:00 uur). De startavond is op 31 okt, en daarna op 14 nov, 28 nov en 12 dec 2019 (deze vier avonden zijn voor de kerst). In het nieuwe jaar (2020) zijn de data 9 jan, 23 jan, 6 febr en 27 febr. De cursus wordt gegeven in Stjaavelin en per deelnemer wordt een eigen bijdrage van 25,- euro gevraagd. Voor deze bijdrage krijgt u een prachtig uitgevoerde eigen werkmap vanwaaruit u de cursus volgt.
Goed om te weten: tijdens de cursusavonden is er voldoende tijd ingeruimd voor het doorpraten/oefenen in kleine groepen. Van harte aanbevolen om deze cursus alvast in uw agenda te noteren om in het winterseizoen van 2019-2020 te komen tot een stukje persoonlijke geloofsverdieping. Of als u zich alvast wilt opgeven kan dat ook: bij Karen Zwijze-Koning (06-10719601; karenzwijze@hotmail.com). Er zullen nog nadere aankondigingen van de cursus komen. Ook gemeenteleden van omringende gemeentes worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus. Allemaal van harte welkom!

 

Cross-Over Kernteam

Commissie Vorming en Toerusting