Nieuws

DABAR 2020

Categories: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

Het was spannend dit jaar, kan Dabar doorgaan? We hebben een voorwaardenlijst opgesteld met de camping en zaten op een lijn. Doordat een aantal campings van de gemeente geen toestemming kregen voor Dabar ( vanwege het groot aantal mensen op de camping) hebben we dit jaar zelfs 5 weken een Dabarteam gehad. Op 22 augustus hebben we de Dabarperiode afgesloten en God gedankt voor deze tijd. We zijn dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen. Vijf weken lang hebben jongeren evangelisatievereniging op camping het Berkenven gedaan.
De Jongeren kijken er positief op terug, goede gesprekken gehad ook dankzij de mokken die we hebben gekocht met de bijdrage van het ondersteuningsfonds van de Akker. Elke dabaristen kreeg een mok met haar/zijn naam erop en een positief woord. N.a.v die mok hebben ze vaak hun getuigenis kunnen geven.

In de laatste week waren er niet veel activiteiten meer op de camping en hebben de jongeren bijv een dag Blauwe bessen geplukt op de Greftenhoeve en de bessen ‘s avonds uitgedeeld op de camping, waardoor ze met  mensen in gesprek kwamen die nooit met activiteiten meedoen. Dit is ook als heel,positief ervaren.

Dank ook aan de jeugdiakenen die hebben meegedraaid in piket, onze bezoeken aan het team voor ondersteuning Bijna elke woensdagavond was er een volleybaltoernooi waarbij verschillende teams van de wijken van de hervormde gemeente hebben meegedaan. Het volleybal was niet van een hoog niveau, maar het plezier was bijzonder groot. Dank aan alle kokers, de maaltijden waren erg goed verzorgd en lekker. De dabaristen waren er erg blij mee, sommige hadden elders Dabar gedaan en kenden deze luxe niet. Ook op deze manier kunt u uw talenten gebruiken voor Jezus.

Dabar betekent: woord en daad!

Graag tot volgend jaar.

Namens de Dabarcommissie
Karin, Arjen, Björn, Altina, Henk, Huub  en Betsie