Nieuws

Dabar gaat lokaal

Categories: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

Amersfoort – Dabar – een begrip in de wereld van campingevangelisatie – krijgt een andere structuur. ‘Eigenaar’ IZB, een landelijke missionaire organisatie binnen de PKN, draagt dit onderdeel over aan plaatselijke kerken.

De reorganisatie is ingegeven door het feit dat het aantal deelnemende campings terugloopt, evenals het aantal vrijwilligers. Dat laatste past overigens in een bredere trend die al langer gaande is.
Lokaal draagvlak met betrokken jongeren blijkt cruciaal voor missionair werk. Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar: ‘Daarom is het van belang dat de plaatselijke, zendende gemeenten de werving en toerusting (weer) op zich nemen.’

Dabar (Hebreeuws voor ‘woord en daad’) bestaat al ruim vijftig jaar en mag met recht een instituut worden genoemd: jonge vrijwilligers zijn in teamverband een of twee weken actief op campings in Nederland. Ze verzorgen, ondersteund door een plaatselijke commissie, recreatieprogramma’s gericht op vooral kinderen en jongeren. Die komen zodoende spelenderwijs in aanraking met het evangelie. Geloofsopbouw van deze dabaristen zelf is ook een element: door hun leven met de campinggasten te delen doen ze ervaring op als getuigen van Christus.

Dabar zal als uitvoerende IZB-afdeling verdwijnen, Agnes van Haaften gaat zich richten op de missionaire toerusting van jongvolwassenen.
Het komende (overgangs)jaar blijft de IZB op afstand betrokken bij onder meer de begeleiding van vrijwilligers.

De reorganisatie heeft betrekking op alle reguliere campinganimatie. Voor ‘Dabar in de stad’ wordt een aangepaste werkwijze ontwikkeld. Ook de zogeheten pop-upcampings worden vanuit de IZB voortgezet. Afgelopen zomer is op twee plekken geëxperimenteerd met deze vorm van missionair campingwerk, bedoeld voor gezinnen met een krappe beurs.