Nieuws

24 juli-14 augustus Camping het Berkenven (nieuwe eigenaar)
Team aanwezig: 31/7-7/8

Waar hebben we uw /jouw hulp nodig?

  • Misschien helpen met de kinderclub als de teams niet compleet zullen worden in de drie overige weken.
  • Komen met een volleybalteam op de woensdagavond.
  • Voor de 3 weken kunt u zich ook opgeven om te koken, we hopen dat we alle teams vol krijgen. (Betsie Dogger whatsapp: 0657040670)
  • Op 20 juli worden de tonnetjes, de unit en de keuken schoongemaakt. Kom jij/ komt u helpen poetsen? We beginnen om 19.00 uur.

Welkom namens de Dabarcommissie Vriezenveen

Bjorn, Henk Huub, Altina, Bertjan, Karin en Betsie

karinteunis@hotmail.com