Nieuws

Dankwoord jubileum Ds. de Fijter

Categories: Algemeen

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die de moeite heeft genomen mij ( en niet te vergeten mijn vrouw) te feliciteren met mijn 40-jarig ambtsjubileum.
Zoals een aantal van u weten hebben wij dat jubileum in de beperkte kring van ons gezin herdacht. Dat hield vooral verband met de Nationale Synode van 29 mei in de Grote Kerk van Dordrecht. Daar was veel werk voor te doen en we zagen geen kans rond 20 mei dan ook nog dit jubileum herdenken. Het heeft mijn vrouw en mij goed gedaan dat het Vjennevolk ons niet vergeten zijn. We hebben ervaren dat de Heere God ons in al die jaren gedragen heeft en dat het de Geest is geweest die ons op al onze wegen heeft geleid. We geloven dat het leven van ons mensen in Zijn hand is.
De jaren door is Psalm 62 voor mij en mijn vrouw belangrijk geweest: ‘Mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen’.

Nogmaals veel dank. Ds. en Mevr. de Fijter.