Nieuws

De nieuwe uitstraling van Cross Over

Categories: Activiteiten,Algemeen,Bijbel,Stjäävelin Junior

Als eerst willen we graag kort terugblikken over het thema ‘Jezus neemt je aan boord’ waar Gert van den Berg over heeft gesproken op zondag 1 september.

Je moet soms dingen in het leven los kunnen laten. Soms is dat nodig om dichtbij of dichterbij God te komen. Gert nam ons mee in het schriftgedeelte van Mattheüs 14: 22-33. Als je goed naar deze Bijbeltekst kijkt dan lees je dat de discipelen niet in een storm terecht kwamen maar dat ze wind tegen hadden. In de tegenwind waren ze aan het ploeteren om vooruit te komen. Zo af en toe gaat het in het leven gewoon even niet en zitten de dingen tegen. De boot waarin de discipelen zaten staat voor veiligheid en zekerheid. Daar stap je niet zomaar uit. Petrus is de enige die uit de boot stapt, maar dat doet hij niet spontaan. Hij vraagt Jezus eerst om een bevel te geven. De andere discipelen bleven in de boot. Vertrouwden ze Jezus niet? Of waren ze er nog niet aan toe om uit hun boot en dus hun veilige omgeving te stappen? Als Jezus en Petrus terug in de boot zijn lezen we dat er toch iets bij de discipelen is veranderd. Ze aanbaden Jezus en zeiden ‘Werkelijk, U bent de Zoon van God!’. Ze hebben anders leren kijken. Onze stappen naar God zijn voor iedereen anders. De ene moet uit de boot stappen en de ander moet anders leren kijken.

Het mooie aan deze dienst was dat het verhaal van Gert van den Berg aansloot op de uitleg van het nieuwe Cross Over logo. Daniëlle Brink van Studio Vol Vertrouwen heeft het nieuwe logo ontworpen en presenteerde deze.

In het logo zitten verschillende elementen en betekenissen verborgen. Je moet het zo zien dat ‘Cross’ en ‘Over’ twee verschillende werelden zijn. Cross heeft een grijze en sombere kleur. Dit gedeelte van het logo staat voor de mensen die God niet kennen. Ze leven in het donker. Ze hebben door dat in de wereld waarin ze wonen veel pijn en verdriet is. Maar wat ze niet zien of willen zien is dat het kruis en dus Jezus bij hun is.

Iemand die niet gelooft woont dus in het Cross gedeelte, want hij kent God niet. Zou hij nieuwsgierig worden naar God en zich in Hem verdiepen dan zou hij zien dat er in zijn leven een paadje loopt. Dat paadje kun je zien bij de letter -O. Dit paadje is hem eerder nooit echt opgevallen en hij begint erop te wandelen. Hij struikelt een paar keer, maar besluit om toch verder te lopen. Hoe verder hij loopt hoe meer zijn ogen open gaan voor God. Hij ziet dat hij in een andere wereld is gekomen. Hij kijkt nog een keer achterom waar hij vandaan kwam en ziet heel groot kruis staan. Nu snapt hij dat hij het kruis nodig had om God te vinden.

Deze nieuwe wereld is het land van over. In het land van over ben overgestoken van het duister naar het licht. Je hebt je leven overgegeven aan God en er is overvloed aan liefde en vergeving.  Ook is het het land van overwinning, omdat je samen met God tegen moeilijkheden en problemen kunt vechten.

Het raakt ons als Cross Over dat veel mensen in het donker wandelen en het Licht niet (willen) zien. Als je naar het logo kijkt dan zie je dat de 2 O’s en het pad samen ook een schakel vormen. Het is ons verlangen dat mensen het pad naar God gaan vinden en in het Licht stappen. Maar ook dat mensen zullen groeien in hun geloof. We willen graag een schakel zijn in de ketting van God.

De volgende Cross Over zal zijn op zondag 6 oktober. Dan zal Agnes Huizenga spreken over het thema ‘Wandelen met Jezus – op weg naar geestelijke volwassenheid’. Agnes Huizenga is relatietherapeut, spreker en columnist voor Eva. Het geloofsleven van Agnes veranderde na een ingrijpende ervaring met God.