Nieuws

Diaconale collecte van zondag 17 juni – Inloophuis als ontmoetingsplek

Categorieën: Diaconie,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7500 mensen die even op adem willen komen.  Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.