Nieuws

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Categorieën: Algemeen,Diaconie,Zendingswerk

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië.

De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften. Van die extra giften worden extra boodschappenpakketten, met basisbehoeften, gekocht voor deze gezinnen. Hierdoor kunnen ze weer een hele tijd vooruit. Daarnaast ontvangen sommige gezinnen een extra gift, wanneer er bijzondere behoeften zijn, B.V. een medische behandeling voor een van de kinderen.

Als Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen willen wij graag de nog steeds heersende armoede onder de aandacht brengen, in en rondom Tepelenë in zuid-Albanië.
Ondanks de jarenlange hulp en de projecten die door velen van u gesteund werden, wordt vaak alleen de ‘voorkant‘ van de stad opgepoetst voor het toerisme. Aan daadwerkelijke sociale steun aan armlastigen en gehandicapten wordt minimale aandacht gegeven. Ook moeten zij, die afhankelijk zijn van een uitkering, vaak jaren achtereen met hetzelfde bedrag rondkomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit, dat door de aantrekkende economie, wel de eerste levensbehoeften duurder worden.
Dat geeft ons de drive om nog steeds door te gaan met het voorzien van de broodnodige eerste hulp. Nog steeds zitten alleenstaande (oude) mensen in een lekkend huis, omdat niemand het voor hen repareert. Daarnaast is er in deze stad geen voedselbank zoals wij dat kennen. Maar de nood is soms zo hoog dat ’s avonds de vuilnisbakken bij de restaurants worden doorzocht door ouders met hun kinderen.

Wij als Werkgroep Albanië willen daar nog steeds het verschil maken en laten zien wat naastenliefde inhoud. Wij kunnen dat alleen doen met uw steun…..

Namens de SOR en Werkgroep Albanië