Nieuws

Jawel, meervoud. Want misschien hebt u het al eerder in de kerkbode gelezen in een verslag vanuit de Algemene Kerkenraad: voortaan zullen we naast de doopzondag, waarop in drie wijken de doop zal worden bediend, een vierde wijk de gelegenheid geven op een zondag ervoor of erna de doop te bedienen. Reden hiervoor is tweeërlei: allereerst omdat drie van de vier wijken graag op de doopzondag gebruik willen maken van de diensten van een combo. Aangezien er maar twee combo’s per zondag paraat kunnen zijn (i.v.m. bezetting en apparatuur) hopen we dat probleem op deze manier op te vangen. Daarnaast horen we regelmatig de klacht, dat families zich moeten opsplitsen om bij de doop van twee familieleden in verschillende kerken aanwezig te kunnen zijn.

Voor het rooster van 2018 is het grotendeels – niet helemaal – gelukt om de doopzondag van een van de wijken naar voren of naar achteren te verschuiven. Voor de definitieve invulling van het rooster van 2019 wordt nog even gewacht op een gesprek tussen de wijken Midden en Oost.

Zondag 8 april wordt er gedoopt in wijk Oost (Grote Kerk) en West (voor Midden zijn geen dopelingen aangemeld). Wijk Zuid doopt in de Aakerk op 15 april.

De volgende doopzondagen zijn: 3 juni voor de Aakerk, Grote Kerk en Pollenkerk; 10 juni voor de Westerkerk. Aanmeldingen moeten binnen zijn uw wijkpredikant vóór 13 mei.