Nieuws

Eindejaarscollecte 2020

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

Thema: Het goede leven

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. In de kerk en als christen geloven we dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven – met al zijn vreugde en verdriet – in Zijn licht. In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dat alles geeft zin aan ons bestaan en maakt ons leven goed.

Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.

Ook in het komende jaar hopen we dat er in onze gemeente weer veel activiteiten zullen zijn  voor jong en oud, ook al zal het in eerste instantie in aangepaste vorm zijn i.v.m. Covid-19. Toch gaan we ervan uit dat er in 2021 steeds meer activiteiten mogen plaatsvinden.

Daarom vragen wij u aan het einde van het jaar om uw bijdrage, zodat we ook in het nieuwe jaar ons werk als plaatselijke gemeente voort kunnen zetten en onze activiteiten kunnen blijven organiseren.

Dit jaar worden er geen envelopjes uitgereikt.

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer: NL23RABO0373731426 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente, onder vermelding van “Eindejaarscollecte 2020”.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!