Nieuws

Eindejaarscollecte 2021

Categories: Activiteiten,Algemeen

Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’ getuigt van een vertrouwen in een ander perspectief.

In de Bijbel lezen we dat er een houding van vertrouwen en overgave mogelijk is, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Dat zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet ons in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest om zijn liefde te ontvangen en te delen, om ons te voeden met Gods Woord, biddend onze weg te gaan en op te komen voor onze naaste.

Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel meer. Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage.

Daarom vragen wij u aan het einde van het jaar om uw bijdrage, zodat we ook in het nieuwe jaar ons werk als plaatselijke gemeente voort kunnen zetten en onze activiteiten kunnen blijven organiseren.

Dit jaar worden er geen envelopjes uitgereikt. U kunt bijdragen via de Scipio app of u maakt uw gift over naar bankrekeningnummer: NL23RABO0373731426 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente, onder vermelding van “Eindejaarscollecte 2021”. Ook kunt u geven tijdens de collecte in de kerkdienst op oudjaarsdag.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!