Nieuws

Enquête kerkgang Hervormd Vriezenveen in coronatijd

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad

Sinds 1 juli is het weer mogelijk kerkdiensten te houden met inachtneming van de anderhalve-meter-maatregel. We zijn dankbaar dat die mogelijkheid er is. Toch lijken meerdere gemeenteleden uiterst voorzichtig te zijn om van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. Er bestaat bij het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad enige zorg omtrent het kerkbezoek. Graag willen we van u en jou horen welke motieven er zijn om (nog) niet naar de kerk te gaan. Daartoe houden we een kleine enquête over ‘de kerkgang in Hervormd Vriezenveen in coronatijd’.

U/jij komt bij de vragenlijst via de link: www.startvragenlijst.nl/hervormdvriezenveen Ook wordt de vragenlijst via de Whatsapp-groepen in de verschillende kerken verspreid. Als u zelf niet digitaal vaardig bent en daarom niet in staat bent de vragenlijst zelf in te vullen, roept u dan de hulp van mensen in uw omgeving in. We hopen dat velen de vragen beantwoorden en hun antwoorden – waar nodig – toelichten, zodat we een goed beeld krijgen.

Het is de bedoeling dat er per huishouden één vragenlijst wordt ingevuld. Met de resultaten van dit onderzoek wil de Algemene Kerkenraad kijken hoe de kerkgang bevorderd kan worden. De resultaten worden via de kerkbode en de site bekend gemaakt. Invullen van de vragenlijst kan tot en met woensdag 2 september.