RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Eunice 18 december

Categorieën: Activiteiten,Verenigingen

Op dinsdag 18 december willen we onze jaarlijkse Kerstmiddag houden voor onze leden en voor de ouderen uit de Pollen en het Oosteinde.
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur en sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd in het gebouw achter de Pollenkerk.
U bent van harte welkom.

Tot ziens
Het bestuur