Nieuws

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

Categories: Gebedspunten,Geen categorie

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in
afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende
onderwerpen mee te nemen in het gebed.
• Dank voor alle afsluitende activiteiten in het jeugdwerk. Voor alle mooie activiteiten die er in
het afgelopen seizoen zijn geweest. Bid dat de verschillende vormen van jeugdwerk tot zegen
van heel de gemeente mogen zijn.
• Dank voor alle catechisanten die in de afgelopen periode belijdenis hebben gedaan. Bid dat
zij zich opgenomen voelen in de gemeenschap van de kerk en dat zij zich met hun gaven en
talenten inzetten voor de opbouw van de gemeente.
• Bid voor de scholieren die voor hun eindexamen staan. Voor sommige jongeren is het een tijd
vol spanning en stress. Bid dat zij de rust ontvangen om de examens goed te kunnen maken
en bid voor alle mensen die om de examenkandidaten heen staan; dat zij tot steun zijn in
deze voor veel jongeren spannende tijd.
• Bid voor de HGJB-Studiedag Catechese. Dat het een goede en inspirerende ontmoeting is
waarbij er door velen nagedacht wordt over het belang van ‘leren in de gemeente’.