Nieuws

Gedicht: De Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35)

Categories: Gedicht,Geen categorie

lopen, spreken, redeneren
en door veel te discussiëren
is veel erger, blijkt nadien:
Jezus daardoor niet gezien

weet U niet wat er gebeurd is,
bent U dan een vreemdeling?
slechts daarover wordt gesproken
‘k snap niet dat U dat ontging!

Jezus, die zult u wel kennen,
is gestorven aan een kruis,
daarna zou Hij dan weer opstaan
maar nu geeft Hij dus  “niet thuis”

’t is al drie dagen geleden
dat Hij nu is overleden
en van ons verlossingsplan
komt nu zeker niets meer van

nu  zijn er nog slechts fantasten
die ons met het nieuws verrasten
dat Hij zou zijn opgestaan
waar halen ze het vandaan?

maar plots gaat Jezus dan spreken
en dus zal het hen opbreken
dat zij niet hebben verstaan
dat het zo zou MOETEN gaan!

want het blijkt toch uit de Schriften
waarover wij muggenziften
is totaal niet van belang:
God bestiert Zijn eigen gang

Hij doet ons de ogen open
als wij  doelloos vaak rondlopen
en niet weten hoe het moet,
doet Hij het voor ons juist goed

zo leren wij Hem aanschouwen
die de dood verslagen heeft
en wij mogen ZEKER weten
dat Hij nu voor eeuwig leeft

en dat leven wil Hij geven
ieder die in Hem gelooft,
dat mogen we ZEKER weten
want dat heeft Hij zelf beloofd!

G.K.