Nieuws

Gedicht: En offerde hem als brandoffer

Categories: Gedicht,Geen categorie

En offerde hem als brandoffer
in de plaats van zijn zoon
(Genesis 22: 13b)

 

God gaf aan Abraham een opdracht:
offer je enige zoon, Izak
dat kun je toch niet doen als vader
daarvoor ben ik toch veel te zwak?

toch gaat Abraham dan op weg
met Izak en zijn knechten,
wat zal hij tegen tranen toen
toch hebben moeten vechten

maar hij gaat voort in het geloof
dat God wel zal voorzien
zelfs als Izak aan Abraham vraagt
waar is het lam misschien?
zegt Abraham het zelfs hardop:
God zal er in voorzien

als dan het altaar is gebouwd
en Izak is gebonden
wordt er door God op dat moment
een engel heen gezonden

die zei: “doe deze jongen niets,
steek uw hand niet naar hem uit,
ik weet dat u Godvrezend zijt,
dat God anders besluit”

want God zond later wel Zijn zoon,
als lam voor onze schuld,
Hij werd uiteindelijk gedood
en daarmee werd vervuld,
dat Hij mijn zonden op zich nam
zo gaf Hij zelfs Zijn leven
opdat Hij u en jou en mij
eeuwig leven kan geven

want op de derde dag stond Hij
op uit het lege graf
en zo maakte God voor ons
Zijn eeuwig heilswerk af.

G.K.