Nieuws

Gemeenteavond – thema ‘Voltooid Leven’

Categories: Activiteiten,Algemeen,Vorming en Toerusting

Op woensdag 18 januari is er een toerustingsavond in CCK2 voor zowel ambtsdragers als gemeenteleden. Deze avond was eerder gepland op 28 september 2022, maar moest toen helaas worden uitgesteld i.v.m. ziekte van de spreker.

Het thema van de toerustingsavond is ‘voltooid leven’. De spreker is mw. drs. Margriet van der Kooi. Zij is deskundig op het gebied van vragen rondom het levenseinde. Ze heeft hierover diverse boeken geschreven en ze heeft gewerkt als pastor en geestelijk verzorger.

De inloop met koffie is vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur.

Alle gemeenteleden zijn van harte welkom!