Nieuws

Grote Kerk Ontmoeting- Startzondag D.V. 16 september

Categorieën: Activiteiten,Gemeente,Vorming en Toerusting

De Grote Kerk Ontmoetingsdag/Startzondag is op zondag 16 september a.s. Iedereen die zich verbonden weet met de Grote Kerk, is hiervoor van harte uitgenodigd. Opgave kan per email via grotekerkontmoetingsdag@hotmail.com  Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook (tel. 563611). Bij uw  opgave graag duidelijk vermelden: namen, aantal volwassenen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De Grote Kerk Ontmoetingsdag/Startzondag  begint met de ochtenddienst om 9.30. Het thema is: EEN GOED GESPREK. Aansluitend is er een gevarieerd en creatief programma voor diverse leeftijdsgroepen. Hierbij besteden we ook aandacht aan Vluchtelingenwerk Twenterand, met een presentatie en een collecte. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, in de Suite en CCK2 voor jong en oud, die tot ca 13.30 uur duurt. Voor de maaltijd vragen we iedereen die zich opgeeft om ook zelf iets mee te nemen voor bij de koffie of aan het buffet (alleen koude gerechten). U kunt daarbij denken aan bv. hartige taart, een rollade, salade (de gerechten graag voorgesneden aanleveren). We zijn benieuwd hoe kleurrijk en gevarieerd het buffet er uit gaat zien en hoeveel culinair en veelzijdig talent u heeft! De gerechten graag afleveren voor de ochtenddienst in CCK2, met duidelijke naamsvermelding op alle materialen. Soep hoeft U niet zelf mee te nemen, hiervoor wordt gezorgd. Opgave graag voor 10 september a.s. Als u niet alleen naar deze dag kan komen, maar dat wel wil, kunt u zich aanmelden voor vervoer. Graag bij opgave vermelden of men gehaald en/of gebracht wil worden. Welkom op 16 september!