Nieuws

Grote Kerk ontmoetingsdag 24 september – Terugblik

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Kerken,Vorming en Toerusting,Wijk-Midden,Wijk-Oost

Zondag 24 september hebben wijk Midden en wijk Oost middels de Grote Kerk ontmoetingsdag samen de start van het winterwerk gevierd.

We zijn gestart met de ochtenddienst met als thema Doelgericht of doel gemist, rond de lezingen uit 1 Koningen 18:30-39 en Mattheus 18:16-20. Een mooie en inspirerende dienst  onder begeleiding van o.a. ds Gerard Doorn, Henk Linker en een gelegenheidscombo. Het voorbeeld van het ‘wagenwiel’ waarbij Christus de centrale as vormt, wij als gemeenteleden gericht mogen zijn op Christus en hoe dichter wij bij God staan des te dichter we ook bij elkaar mogen staan [Gemeenschap van Christus mogen vormen] was heel sprekend aanwezig.

Na de dienst was de voortzetting in CCK2, ongeveer 200 gemeenteleden waren hierbij aanwezig. Met een workshop ‘hoe kun je missionair bezig zijn in je eigen omgeving’ of het samen in gesprek gaan over stellingen naar aanleiding van de preek, sport en spel voor de jeugd en creatief bezig zijn voor de jongsten was er voor iedere leeftijdsgroep een aansprekend programma beschikbaar. We hebben afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, het zeer gevarieerde buffet was samengesteld door en voor de aanwezigen. We hebben gecollecteerd voor Aad en Dineke van de Maas [theologisch onderwijs in Albanie].

Al met al een gezegende startzondag waarin we elkaar mochten ontmoeten onder en rond het Woord en samen als wijk Oost en wijk Midden de onderlinge banden mochten versterken.

Namens organisatie wijk Oost en wijk Midden