RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Grote Kerk Ontmoetingsdag Een goed gesprek!

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

De Grote Kerk Ontmoetingsdag/Startzondag is a.s. zondag 16 september en draait om ONTMOETING, ieder op eigen manier en behoefte in gevarieerde programmaonderdelen. Het is de aftrap voor winterwerk in jeugdwerk, catechisatie, huisbezoek en bijbelstudiekringen. ’s Avonds wordt hier ook aandacht aan besteed in de jongerendienst. Iedereen die zich verbonden weet met de Grote Kerk, is van harte welkom. Opgave kan nog steeds per email via grotekerkontmoetingsdag@hotmail.com  Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook (tel. 563611). Bij uw  opgave graag duidelijk vermelden: namen, aantal volwassenen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen, in verband met deelprogramma’s. De Grote Kerk Ontmoetingsdag/Startzondag  begint met de ochtenddienst om 9.30. Het thema is: EEN GOED GESPREK, over de geschiedenis van Ruth. Aansluitend is er een gevarieerd en creatief programma voor de diverse leeftijdsgroepen:

  • Hierbij besteden we aandacht aan Vluchtelingenwerk Twenterand, met een presentatie en een collecte.
  • Of u kunt zingen bij de SING-IN met liederen rondom het thema, onder enthousiaste begeleiding van Niek Nijland.
  • Voor de basisschool is er een spannende speurtocht, met snacks na afloop!
  • De tieners gaan voor hun eigen programma naar de scouting, met voor de liefhebbers een wedstrijd op de stormbaan, dus een fiets meenemen is handig.

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, in de Suite en in CCK2 voor jong en oud, die tot ca 13.30 uur duurt. Voor de maaltijd vragen we iedereen die zich opgeeft om ook zelf iets mee te nemen voor bij de koffie of aan het buffet (alleen koude gerechten). U kunt daarbij denken aan bv. hartige taart, een rollade, salade (de gerechten graag al voorgesneden aanleveren). We zijn benieuwd hoe kleurrijk en gevarieerd het buffet er uit gaat zien en hoeveel culinair en veelzijdig talent er in de Grote Kerk is! De gerechten graag afleveren voor de ochtenddienst in CCK2, met duidelijke naamsvermelding op alle materialen. Soep hoeft U niet zelf mee te nemen, hiervoor wordt gezorgd. Als u zelf niet alleen naar deze dag kan komen, maar dat wel graag wilt, kunt u zich aanmelden voor vervoer. Graag bij opgave vermelden of u alleen gehaald of ook gebracht wilt worden. Kom en doe mee op 16 september!