Nieuws

Help, ik ben/word ambtsdrager…

Categorieën: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Januari en februari zijn  dé maanden , waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling, kerkrentmeester of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. Soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers, die al langere tijd actief zijn. Wie ben ik, dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n ziekenbezoek? Welke vormen van gebed en voorbede gebruik ik waar en wanneer? En nog veel meer van dit soort vragen. Gelukkig is er veel en mooi materiaal beschikbaar, niet alleen digitaal, maar ook in makkelijk leesbare en eenvoudige boekjes. Een aantal voorbeelden, kort toegelicht ook mooi om weg te geven:

  • Help, ik ben Ambtsdrager! van Nynke Dijkstra e.a. een praktische handleiding voor bezoekwerk en uitleg van taken en verantwoordelijkheden.
  • Een voortreffelijk werk, handreiking voor ambtsdragers van de IZB, met veel praktische tips, voorbeelden, gespreksvragen rondom beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie en een update met een degelijke checklist.
  • Jezus en de mensen met Geld van ds Piet de Jong,  Bijbelstudies en korte overdenkingen; een must-have voor diakenen /kerkrentmeesters, inspirerend boekje met gespreksvragen,
  • Leren leven in overvloed van ds Bas van der Graaf, over wat je met geld en bezit in de kerk kunt doen. Discipelschap als leven vanuit de overvloed van Gods Genade.

Allen verkrijgbaar of te bestellen via Christelijk Boekenhuis de Akker, Westeinde 305 of via ww.akkerboek.nl Goed om te geven, te delen en praktisch om te ontvangen om in dienst te staan van God en Zijn gemeente.