Nieuws

HGJB nieuwsberichten

Categories: Activiteiten,Algemeen,Jongeren

HGJB biedt materiaal voor thuis
Ineens zitten we allemaal thuis. De lessen gaan niet meer door en ook de kerk is gesloten. Hoe mooi zou het zijn, als er thuis onderwijs uit de Bijbel wordt gegeven. Om daarbij te helpen, biedt de HGJB online materialen aan voor de komende weken. Zo kunnen ouders met jonge kinderen aan de slag met bijbelverhalen dankzij de gezinsmomenten of de bijbelse werkbladen. Ook is er een speciaal paasprogramma voor hen. Voor de tieners en jongeren biedt de HGJB online catecheselessen, een speciaal voor deze weken geschreven bijbelleesrooster en extra afleveringen van de tienerpodcast Jongeren Onderweg Naar God (JONG).

Bekijk ons speciaal aanbod op HGJB.nl

Jaarthema 2020-2021 ‘Goed om te horen!’
Ieder jaar ondersteunt de HGJB de start van het winterwerk met een jaarthema, uitgewerkt in een aantal handige hulpmiddelen, die gemeenten gratis kunnen downloaden: een basiskatern, een katern voor de opening van het winterwerk (startweekend), een programma voor een startavond met leidinggevenden en een preekschets. Het jaarthema voor seizoen 2020-2021 is ‘Goed om te horen!’ Centraal bijbelgedeelte bij de opening van het winterwerk is 1 Samuël 3:1-10. De komende maanden zullen er meer materialen verschijnen. Lees meer over het jaarthema op HGJB.nl/jaarthema.

Collecte in coronatijd
De komende tijd is het helaas niet mogelijk om samen te komen. Ook de collectes zijn zo moeilijker te organiseren. We merken dat diverse mensen zich afvragen hoe ze in deze tijd toch kunnen geven aan het jeugdwerk. Dat kan door een gift over te maken naar NL 35 RABO 0308 316 835 t.n.v. Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Heeft u de GIVT-app? Dan kunt u daar ook eenvoudig zoeken op HGJB en uw bijdrage geven. Hartelijk dank voor uw steun!

Uw gebed is belangrijk
De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. We doen dat in afhankelijkheid van God, die we zo nodig hebben. We willen u vragen om de volgende onderwerpen mee te nemen in uw gebed.

  • Bid voor de kinderen, tieners en jongeren in deze tijd. Ze missen hun contacten, hun structuur op school en vluchten nog meer naar de online wereld. Bid dat ze gevoed blijven met Gods woord.
  • Bid voor gezinnen die het moeilijk vinden om nu continue thuis te zijn, waar spanningen ontstaan en de omgeving niet meer veilig is. Bid dat jeugdouderlingen en clubleiding oog voor hen heeft en voor hen klaar kan staan.
  • Dank voor alle initiatieven die ontstaan en de verbondenheid die blijft, ook al ontmoeten we elkaar niet lijfelijk.

Wat vind jij van onze tienerevents?
Ben jij tienerleider? Neem dan een paar minuten de tijd om onze enquête in te vullen! Vertel hierin meer over jouw clubavond en denk met ons mee over toffe evenementen. Ga naar HGJB.nl/enquete-tienerleiders .

We hebben ook een enquête voor de tieners. Stuur de link HGJB.nl/tienerenquete door naar de tieners van jouw club, vereniging of catechese.