Nieuws

Inschrijfformulier STJÄÄVELIN-JUNIOR Kamp 2019

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Stjäävelin Junior

Van 19 tot en met 22 oktober wordt weer het jaarlijkse S.J. kamp voor jongeren van 12 t/m 15 jaar georganiseerd door SJ! Zaterdag 19 oktober vertrekken we om 11.00 uur op de fiets richting vakantiepark ‘de Wolfskyulen’ in Gees. Het is een eindje fietsen, dus zorg ervoor dat je fiets goed uitgerust is! Op dinsdagmiddag hopen we weer terug te zijn bij Stjäävelin. Tijdens het kamp gaan we natuurlijk weer allemaal leuke en spannende activiteiten doen, dus zorg dat je erbij bent!

De kosten voor het S.J. kamp bedragen €45,- per persoon. Als je je opgeeft zouden we graag zien dat dit bedrag voor 13 oktober a.s. door jou of je ouders/verzorgers op het bankrekeningnummer: NL91RABO0157524477 wordt overgemaakt. O.v.v. Kamp ‘naam deelnemer’.

Indien het bedrag de reden is dat uw zoon/dochter niet mee zou kunnen op SJ-kamp, willen wij graag andere mogelijkheden met u bespreken. U kunt daarvoor vertrouwelijk contact opnemen met onze penningmeester Koen Teunis (0622009341).

Wil je dit gave kamp meemaken dan moet je het onderstaande inschrijfformulier voor 13 oktober bij één van onderstaande adressen inleveren! Inschrijving kan ook via pien-1997@live.nl door onderstaand formulier in te vullen in bij te voegen in de mail. Als je meer mensen kent die mee willen, maar die geen formulier hebben kun je even mailen, dan zorgen wij ervoor dat er een formulier verstuurd wordt!

Tot dan!

Han Niekolaas,Oosteinde 333 ,0612275891
Ruth van Tebberen, Westeinde 504
Pien Boesschen Hospers,  Patrijs 11, 0637436719

—————————————————————————————————————

INSCHRIJFFORMULIER KAMP STJAAVELIN-JUNIOR 19 t/m 22 OKTOBER 2019

Ja, natuurlijk ga ik mee op kamp!

Naam: …………………………………. Leeftijd ……….….

Adres: ………………………………… Geslacht: M/V

Woonplaats: …………………………………

E-mailadres: …………………………………

Telefoonnummer …………………………………

Evt. bijzonderheden:

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………..

Wij verzoeken u het bedrag van €45,- voor 13 oktober over te maken op rekening NL91RABO0157524477 o.v.v. Kamp ‘naam deelnemer’.