Nieuws

Jubileum ds. Kranen

Categorieën: Algemeen,Wijk-Zuid

Op 1 mei aanstaande is het 25 jaar geleden dat ds. R.J. Kranen in het ambt van predikant werd bevestigd.

Wij willen dit graag vieren en God hiervoor danken in een feestelijke dankdienst op zondag 5 mei om 14:30 uur in de Grote Kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Rob en Nienke Kranen te feliciteren. Aansluitend vindt een receptie plaats in CCK2. Voor zowel de dienst als de receptie bent u van harte uitgenodigd.

Als Hervormd Vriezenveen willen we de jubilaris graag een cadeau aanbieden. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan voor 14 april uw bijdrage over op bankrekening NL76 ABNA 0496 8827 59 ten name van G.W. Waterink-Meijerink. Wilt u liever contant bijdragen, dan kan dit uiterlijk zondag
14 april in de bus die speciaal hiervoor staat bij de uitgang van de Aakerk.